Aina on oikea aika edistää rauhan säilymistä ja rakentaa rauhan edellytyksiä. Helmikuussa haluamme pitää rauhan asiaa erityisesti esillä, sillä helmikuu on Rotary-yhteisössä nimetty rauhan tutkimuksen  ja konfliktien estämisen / ratkaisemisen kuukaudeksi.

Tammer Novan viikkokokouksessa kuulimme jäsenemme oikeustieteen tohtori, diplomi-insinööri Hannamari Helken esitelmän Rauhaa rakentamassa. Aiheena oli erityisesti positiivinen rauha, jolla tarkoitetaan niitä asenteita, instituutioita ja rakenteita, jotka johtavat rauhaisiin yhteiskuntiin ja auttavat niitä säilymään sellaisina. Positiivinen rauha on myös aktiivista työtä tällaisten yhteiskuntien luomiseksi. Tähän työhön kutsun teidät kaikki.

Rotary tekee yhteistyötä Institute of Economics and Peace (IEP) kanssa. IEP.n tavoitteena on saada maailmassa aikaan ajattelutavan muutoksen suhteessa rauhaan. Rauha on paljon muutakin kuin väkivallattomuutta. Rauha on sellaisten yhteisöjen luomista ja ylläpitämistä, jotka sallivat kaikkien ihmisten menestyä ja käyttää koko potentiaaliaan. Puhutaan siis positiivisesta rauhasta.

IEP on määritellyt seuraavat kahdeksan positiivisen rauhan pilaria:

  • Matala korruptiotaso
  • Muiden oikeuksien hyväksyminen
  • Vapaa tiedonkulku
  • Hyvä liiketoimintaympäristö
  • Korkea inhimillinen pääoma
  • Resurssien oikeudenmukainen jakautuminen
  • Hyvät naapuruussuhteet (valtioiden välillä)
  • Hyvin toimiva hallitus

IEP on kehittänyt maailmanlaajuisen rauhan indeksin, jolla arvioidaan 136 maata. IEP laskee myös väkivallan taloudellisia kustannuksia, analysoi maakohtaisia riskejä ja haavoittuvuutta sekä pyrkii ymmärtämään paremmin positiivisen rauhan käsitettä, Tätä kaikkea varten heillä on kehittyneet menetelmät ja mittaustavat, jotka tuottavat luotettavia tutkimustuloksia. Näitä tuloksia käyttävät esim. eri maiden hallitukset, akateemiset instituutiot, ajatushautomot ja hallitusten väliset instituutiot, kuten OECD, Maailmanpankki ja YK. IEP:n pääkonttori on Sydneyssä ja toimistot kuudessa maassa.

Rotaryjärjestön yhteistyö IEP:n kanssa mahdollistaa sen, että meille jäsenille on tarjolla koulutusta, resursseja ja työkaluja, joita tarvitsemme tullaksemme tehokkaiksi rauhanrakentajiksi omissa ympäristöissämme (esim. MyRotary, Positive Peace Academy).

Lopuksi lainaan vielä Hannamari Helken esitelmässä käyttämää neljää voimasanaa ja toivotan teille iloa, rauhaa, rakkautta ja kiitollisuutta!

-Pirjo

Share This