Rotaryn yksi painopistealueista on rauhantyö. Meille on tärkeää edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Näemme, että konfliktien taustalla ovat usein esimerkiksi eriarvoisuus, köyhyys tai etniset syyt. Rauhanrakentaminen on rauhantyötä.

Rauhantyössä rotareille tärkeää on koulutus. Loppuvuodesta 2021 kuulimme klubimme viikkokokouksessa PDG Risto Suvialan esitelmän, miten Rotary Peace Fellow – stipendejä voi hakea Rotarysäätiöltä ja UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikankaan kokemuksia siitä, kun hän oli Rotary Peace Fellow Bangkokissa Chulalongkornin yliopistossa 2019.
Lue koulutuksesta lisää

Rauhan näkökulma on ajankohtainen nyt, kun ympäröivä maailmamme tuntuu epävakaalta. Rauhantyö ei kuitenkaan ole ainoastaan maailmanlaajuisten konfliktien ennaltaehkäisyä tai konfliktien ratkaisemista. Jokainen meistä voi miettiä, miten rakennamme rauhaa omassa elinympäristössämme.

Unesco määrittelee rauhan osa-alueiksi kolme asiaa: Sisäinen rauha, sosiaalinen rauha ja rauha luonnon kanssa. Sisäinen rauha on rauhaa oman sisimmän kanssa. Sosiaalinen rauha tarkoittaa kykyä elää yhdessä muiden kanssa ja kolmas määritelmä tarkoittaa elämistä sopusoinnussa luonnon kanssa.

Tarvitsemme taitoja ja tekoja rauhan rakentamiseen. Ympäröivän maailman uhkien ja epävarmuuden keskellä meidän on hyvä huomata, että voimme toimia ja tukea rauhan rakentamista paitsi maailmanlaajuisesti kansainvälisen järjestömme kautta myös paikallisesti omassa klubissamme.

Voimme vaikuttaa niihin asioihin, joita ilmenee konfliktien taustalla. Eriarvoisuutta voimme vähentää mm. terveyttä edistämällä ja sairauksia ehkäisemällä. Tästä hyvä esimerkki on yhä ajankohtainen Rotaryn Polio-kampanja. Omassa klubissamme edistämme tasa-arvoa mm. kouluttamalla nuoria naisia johtajuuden saralla. Kansainvälisyyttä, kykyä elää muiden kanssa ja suvaitsevaisuutta edistämme mm. toteuttamalla nuorisovaihtoa. Maailmanlaajuisesti yli 8000 nuorta vuosittain pääsee tutustumaan muihin kulttuureihin nuorisovaihdon kautta.

Vaikka tuntisimme toisinaan voimattomuutta isojen, maailmanlaajuisten ongelmien edessä, voimme kuitenkin tehdä paljon. Ja meitä rotareita on paljon. Yhdessä tekeminen ja yhteisten tavoitteiden eteen toimiminen on vaikuttavaa ja sillä on merkitystä, enemmän kuin ehkä huomaammekaan.
Teemme tärkeää työtä. Kiitos, että olet mukana!

Helmikuun terveisin

Kaija Reiman-Salminen
presidentti
Tammer Nova Rotaryklubi

Share This