Savonlinnan Rotaryklubi ry

Valitse sivu

SAVONLINNAN ROTARYKLUBIN STIPENDIRAHASTO

 

Schaumanin tehtaiden pitkäaikainen isännöitsijä Runar Andersson oli yksi 16:sta Savonlinnan Rotaryklubin perustajajäsenistä. Hän oli omaksunut rotarytoiminnan yhdeksi elämänsä keskeisistä asioista ja eli rotaryn ihanteiden ja aatemaailman mukaisesti. Tätä osoittaa myös se, että hän testamenttasi omistamansa teollisuusosakkeet Savonlinnan Rotaryklubille nimeään kantavan stipendirahaston perustamista varten.

Runar Andersson kuoli 1980 ja Savonlinnan Rotaryklubi sai testamentin perusteella haltuunsa osakesalkun, jossa oli lähinnä teollisuusosakkeita. Rahasto perustettiin 1982 ja alkupääoma oli 140 000 markkaa eli nykyrahassa noin 23 500 euroa. Kun käyttämättömät merkintäoikeudet lunastettiin ja osakkeiden arvo muutenkin lähti nousuun, niin salkun markkina-arvo kasvoi huomattavasti.

Savonlinnan Rotaryklubi perusti jälkisäädöksen mukaisesti Runar Anderssonin nimeä kantavan stipendirahaston. Säädöksen mukaan osalla osakkeiden tuottoa pitää kartuttaa pääomaa, mutta kuitenkin suurin osa jaetaan stipendeinä. Stipendien saajiksi jälkisäädös määritteli lähinnä teknisen alan opiskelijat, joiden vanhemmat tai opiskelija itse olivat olleet Oy Wilh. Schauman Ab:n Savonlinnan tehtaiden palveluksessa. Jos jaettavaa olisi enemmän, niin myös muut alan opinnoissaan menestyneet opiskelijat voisivat tulla kysymykseen.

Rahaston hallinnosta vastaa Savonlinnan Rotaryklubi ry:n hallitus. Rahaston asiamiehenä toimi ensiksi Tapani Naukkarinen, sitten useita vuosia Martti Viitanen ja hänen sairastuttuaan tehtävään valittiin Raimo Pöllänen. Asiamiehet ja klubin hallitus ovat onnistuneet kartuttamaan rahaston pääomaa taitavasti ja vaikka vaikeuksiakin oli välillä, niin nyt rahaston tulevaisuus on varsin vakaalla pohjalla. Pääoma koostuu edelleenkin pörssissä noteerattavista osakkeista. Riskin minimoimiseksi osakesalkku on hajautettu eri aloja edustavien yhtiöiden osakkeisiin. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat lähinnä rahaston markkina-arvoon, eivät niinkään stipendeinä jaettavaan summaan.

Sijoitusten tuotosta on viime vuosina jaettu noin 20 stipendiä yhteissummaltaan lähes 20 000 euroa. Schaumanin Savonlinnan tehtaat kuuluvat nykyisin UPM Kymmene-konserniin ja tähän tehtaaseen liittyvä tausta ei stipendiä haettaessa ole enää ratkaiseva.  Merkittävintä stipendin saamisen kannalta on menestyminen opinnoissa ja se, että opiskelija on kotoisin Savonlinnan seudulta.  Noin puolet stipendeistä myönnetään teknisen alan opiskelijoille ja toinen puoli pyritään jakamaan tasapuolisesti eri opintosuuntia edustaville korkeakoulu- tai ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Stipendit ilmoitetaan haettavaksi yleensä lokakuussa. Hakemukset käsitellään klubin hallituksessa marras-joulukuun vaihteessa. Stipendien jakotilaisuus pidetään opiskelijoiden joululoman aikana, yleensä vuoden viimeisinä päivinä.

 

Tarkempia tietoja stipendeistä antaa rahaston asiamies Kari Tikkanen, Pöllänlahdenkuja 5, 57710 Savonlinna. E-mail kari.is.tikkanen[at]gmail.com. Tiedustelut puh. 044 417 4600

Share This