Savonlinnan Rotaryklubi ry

Valitse sivu

Stipendirahasto

 

Runar Andersson

Schaumanin tehtaiden pitkäaikainen isännöitsijä Runar Andersson oli yksi 16:sta
Savonlinnan Rotaryklubin perustajajäsenistä. Hän oli omaksunut rotarytoiminnan
yhdeksi elämänsä keskeisistä asioista ja eli rotaryn ihanteiden ja aatemaailman
mukaisesti. Tätä osoittaa myös se, että hän testamenttasi omistamansa
teollisuusosakkeet Savonlinnan Rotaryklubille nimeään kantavan stipendirahaston
perustamista varten.
Runar Andersson kuoli 1980 ja Savonlinnan Rotaryklubi sai testamentin perusteella
haltuunsa osakesalkun, jossa oli lähinnä teollisuusosakkeita. Rahasto perustettiin
1982 ja alkupääoma oli 140 000 markkaa eli nykyrahassa noin 23 500 euroa. Kun
käyttämättömät merkintäoikeudet lunastettiin ja osakkeiden arvo muutenkin
lähti nousuun, niin salkun markkina-arvo kasvoi huomattavasti.
Savonlinnan Rotaryklubi perusti jälkisäädöksen mukaisesti Runar Anderssonin nimeä
kantavan stipendirahaston. Säädöksen mukaan osalla osakkeiden tuottoa pitää
kartuttaa pääomaa, mutta kuitenkin suurin osa jaetaan stipendeinä. Stipendien
saajiksi jälkisäädös määritteli lähinnä teknisen alan opiskelijat, joiden vanhemmat tai
opiskelija itse olivat olleet Oy Wilh. Schauman Ab:n Savonlinnan tehtaiden
palveluksessa. Jos jaettavaa olisi enemmän, niin myös muut alan opinnoissaan
menestyneet opiskelijat voisivat tulla kysymykseen.
Rahaston hallinnosta vastaa Savonlinnan Rotaryklubi ry:n hallitus. Rahaston
asiamiehenä toimi ensiksi Tapani Naukkarinen, sitten useita vuosia Martti Viitanen ja
hänen sairastuttuaan tehtävään valittiin Raimo Pöllänen. Pölläsen jälkeen
asiamiehenä toimi Risto Paakkunainen ja nykyisin Kari Tikkanen. Asiamiehet ja klubin
hallitus ovat onnistuneet kartuttamaan rahaston pääomaa taitavasti ja vaikka
vaikeuksiakin oli välillä, niin nyt rahaston tulevaisuus on varsin vakaalla pohjalla.
Pääoma koostuu edelleenkin pörssissä noteerattavista osakkeista. Riskin
minimoimiseksi osakesalkku on hajautettu eri aloja edustavien yhtiöiden osakkeisiin.
Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat lähinnä rahaston markkina-arvoon, eivät
niinkään stipendeinä jaettavaan summaan.
Sijoitusten tuotosta on viime vuosina jaettu noin 25-30 stipendiä yhteissummaltaan
20.000-30.000 euroa osakkeiden osinkotuotoista riippuen. Schaumanin Savonlinnan
tehtaat kuuluvat nykyisin UPM-Kymmene konserniin ja tähän tehtaaseen liittyvä
tausta ei stipendiä haettaessa ole enää ratkaiseva.  Merkittävintä stipendin saamisen
kannalta on opintomenestys ja se, että opiskelija on kotoisin Savonlinnan seudulta
sekä muut erityiset hakijan esille tuomat seikat.  Noin kolmasosa stipendeistä
myönnetään teknisen alan opiskelijoille ja kolme neljäsosaa pyritään jakamaan
tasapuolisesti eri opintosuuntia edustaville korkeakoulu- tai
ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Stipendit ilmoitetaan haettavaksi yleensä lokakuussa. Hakemukset käsitellään klubin hallituksessa marras-joulukuun vaihteessa. Stipendien jakotilaisuus pidetään opiskelijoiden joululoman aikana, yleensä vuoden viimeisinä päivinä.

Tarkempia tietoja stipendeistä antaa rahaston asiamies Kari Tikkanen, Pöllänlahdenkuja 5, 57710 Savonlinna. E-mail kari.is.tikkanen[at]gmail.com. Tiedustelut puh. 044 417 4600

 

 

STIPENDIT 2023

Savonlinnan Rotaryklubin stipendirahasto

Runar Anderssonin rahasto jakaa stipendejä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville nuorille.
Hakijoiden tulee olla kotoisin Savonlinnan talousalueelta
Jaettavista stipendeistä noin puolet menee teknisen alan opiskelijoille ja puolet kaikille muille aloille yhteensä. Tämän stipendin aikaisemmin saaneet voivat myös hakea uudelleen, jos stipendi on saatu vuonna 2020 tai aikaisemmin.
Valinnoissa painotetaan opintomenestystä, stipendin käyttötarkoitusta, yhteiskunnallista aktiivisuutta ja muita hakijan itsensä esiin tuomia valintaa puoltavia seikkoja.

Vapaamuotoiset hakemukset kirjallisesti 14.11.2023 mennessä rahaston asiamiehelle:
Kari Tikkanen, Pöllänlahdenkuja 5, 57710 Savonlinna.
Tiedustelut puh. 044 389 8860.

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi opintorekisteriote, jossa on painotettu keskiarvo laskettuna, CV, kopiot työ–yms. todistuksista. Opintomenestyksen lisäksi voidaan huomioida hakijan esittämiä erityisiä syitä stipendin
myöntämiseksi.
Suoritettava tutkinto ja oppilaitos on käytävä selkeästi ilmi hakemuksesta.
Hakemuksessa on mainittava edellisen Runar Andersson-stipendin saantivuosi.
Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä täydennetä klubin toimesta.
Hakemuksia ei lunasteta postista puutteellisen postimaksun takia.
Hakemuksia ei palauteta.
Sähköpostilla toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

Valinnat tehdään 14.12.2023 mennessä ja niistä tiedotetaan sähköpostitse valituille.
Jakotilaisuus on joulun jälkeisellä viikolla to 28.12.2023 klo 17 Savonlinnassa hotelli Seurahuoneella.

Kutsu stipendinsaajille toimitetaan sähköpostilla valintojen jälkeen.

Savonlinnan Rotaryklubi ry
Hallitus

 

Share This