Savonlinnan Rotaryklubi ry

Valitse sivu

Klubin historia

SAVONLINNAN ROTARYKLUBIN HISTORIA

Rotarytoiminta alkoi Savonlinnassa vuoden 1946 lopulla. Klubin perustava kokous pidettiin 8.12.1946 Savonlinnan Kauppaseuralla Possenkadulla. Paikalla oli 16 rotaryaatteesta kiinnostunutta kaupunkilaista. Pohjoismaiden Yhdyspankin johtaja Yrjö Siilänen oli tavannut aikaisemmin Savonlinnassa työasioissa liikkuneen professori Albert Sundgrenin, joka oli Helsingin Rotaryklubin jäsen ja hyvin innostunut rotarytoiminnasta. Näiden miesten tapaaminen käynnisti klubin perustamiseen johtaneet tapahtumat. Klubin ensimmäiseksi presidentiksi valittiin itseoikeutetusti Yrjö Siilänen.

Kansainvälisesti rotary oli käynnistynyt 23.2.1905 Chicagossa. Vuonna 1946 Suomessa oli vain yksi rotarypiiri ja sen governorina oli Paul Thorvall, joka oli läsnä savonlinnalaisten perustavassa kokouksessa. Hotelli Tottissa pidettiin 17.5.1947 Charter-juhla, jossa governor Thorvall luovutti klubille Charter-kirjan ja näin klubi oli virallisesti liittynyt Rotary Internationaliin päivämäärällä 18.12.1946. Kummiklubina oli Helsingin Rotaryklubi.

Klubi kokoontui keskiviikkoisin Kauppaseuralla aina vuoteen 1988 saakka. Siellä se kokoontuisi varmaan vieläkin, ellei tuo puurakenteinen klubiravintola olisi joutunut väistymään uudisrakentamisen tieltä. Monet vanhemmat klubin jäsenet muistelevat vieläkin kaiholla Kauppaseuran aikoja. Olihan tuon ravintolan miljöö kodikas ja ”Kauppaseuran henki” ainutlaatuinen.

Kokouspäivä oli vaihtunut perjantaiksi melko pian aloittamisen jälkeen. Siitä pidettiin kiinni yli 40 vuotta eli aina vuoteen 1989 saakka. Kauppaseuralta oli siirryttiin Hotelli Tottiin 1988. Aikaisemmin iltaisin päivällisaikaan pidetty viikkokokous muuttui tuolloin ympärivuotisesti lounaskokoukseksi. Tämä vaihe kesti kuitenkin vain muutamia vuosia, jonka jälkeen palattiin talvikauden päivälliskokouksiin ja päiväksi valittiin torstai. Tottin toiminta ajautui konkurssiin ja sen jälkeen klubi kokoontui jonkin aikaa Casinolla. Sieltä palattiin Seurahuoneelle ja vuoden 1997 alussa jälleen Casinolle, jossa klubi nykyäänkin kokoontuu.

Klubin toiminta on ollut alkuaikoina paljolti paikallista avustustoimintaa, mutta on kanavoitunut suurelta osin rotaryn kansainvälisten väylien kautta tapahtuvaksi. Lähinnä Rotarysäätiölle on ohjattu säännöllisesti rahaa ja klubi on hankkinut noilla lahjoituksilla jäsenilleen kymmeniä PHF-arvoja. Rotarysäätiön kautta tuetaan mm. polion hävittämistä maapallolta ja monia muita humanitäärisiä hankkeita. Paikallisuudesta ei kuitenkaan ole luovuttu, sillä klubilla on omat stipendirahastot: Runar Anderssonin ja Aila ja Jaakko Vihmaan nimeä kantavista stipendirahastoista on oma sivut.

Yli seitsemän vuosikymmentä kestäneen toimintansa aikana Savonlinnan Rotaryklubi on ollut mukana paikkakunnan elämässä monin tavoin. Avustustoiminnan lisäksi on otettu kantaa moniin hankkeisiin, istutettu puistoja ja kalanpoikasia, tehty talkoilla jätkänkynttilöitä sekä vierailtu lukuisissa kohteissa. Viime aikoina on paikallisesti panostettu mm. Savonlinnaan sijoitettujen pakolaisten kotouttamistoiminnan tukemiseen. Perinteeksi rotarien ja heidän seuralaistensa yhteisinä tapahtumina ovat muodostuneet joululounas  ja kevätristeily Saimaalla.

Sadat paikkakunnan vaikuttaja ovat olleet klubin jäseninä. Vuonna 1968 perustettiin Savonlinnaan toinen rotaryklubi – Savonlinna-Läntinen, jonka kummiklubina vanhempi klubi luonnollisesti toimi. Sittemmin klubi on sulautunut Savonlinnan Rotaryklubiin.

Presidenttiys on rotaryn periaatteiden mukaan vuosittain vaihtuva, ainoastaan pari kertaa tehtävää on hoitanut saman henkilö kaksi vuotta. Klubin jäsenmäärä on vaihdellut 30 – 40 välillä ollen enimmillään lähes 50. Pitkään ”miehisenä linnakkeena” toiminut klubi on hyväksynyt jäsenikseen myös naisia vuodesta 2003 lähtien.

 

——-

Klubi täytti 2016  70-vuotta, jolloin ilmestyi uusi historiikki Risto Paakkunaisen tekemänä.  Halukkaat voivat ostaa sen  klubin jäsenten kautta

Share This