Noorsoovahetus edendab
ühiseid arusaamu

Rotary soovib edendada kultuuridevahelist mõistmist, head tahet ja rahu läbi noorsoovahetusprogrammi. Noorsoovahetus ongi üks Rotary keskseim ja tuntuim tegevusvorm. Organisatsiooni kaudu läheb igal aastal vahetusõpilasteks üle 8000 noore üle terve maailma. Noorsoovahetuse erinevateks vormideks on aastane õpilasvahetus, suvevahetus ja laagrivahetus. Noorsoovahetus on tänu Rotary ülemaailmsele võrgustikule turvaline ja soodne. Kõik vahetusprogrammis osalejad on saanud põhjaliku väljaõppe, lisaks on toeks mitmetest vabatahtlikest koosnev turvavõrgustik. Terve Soome ulatuses koordineerib noorsoovahetust piirkondadeühenduse organisatsioon.

Piirkonnast 1420 osaleb aastases vahetusõpilaste programmis igal aastal ligikaudu 30 õpilast. Osalejate arv sõltub sellest, kui mitu klubi igal aastal vahetusprogrammis osaleb. Soovijaid on alati rohkem kui reaalseid kohti. Perioodil 2019–2020 pääses vahetusprogrammi 32 õpilast. (Perioodile 2020–2021 valitud õpilaste vahetus toimub perioodil 2021–2022. Samuti on eesmärgiks leida ka uusi õpilasi.)

Suvevahetuse programmis osalejate määr vaheldub aastast aastasse märkimisväärselt. Üldiselt on kõik soovijad saanud koha suvevahetusprogrammis. Viimaste aastate jooksul on meie piirkonnast soovinud osaleda 5-10 noort. Lähiaastatel on meie piirkonna eesmärgiks tõsta suvevahetusprogrammis osalejate arvu. Välismaal toimuvates laagrites osaleb aastas 10-15 noort.

Piirkond 1420 korraldab laagreid ka välismaalt saabuvatele noortele. 2016. aasta suvel toimunud Läänemere-teemalises laagris, mille korraldas Helsingi-Pasila Rotary klubi, osales 18 noort ja aastal 2017 Eesti Tartu Hansa Rotary klubi korraldatud Healthy Adventure in Estonia -laagris oli 19 osalejat. Vihti-Nummela Rotary klubi poolt korraldatud The Protection of Nature and Water -laagris 2019. aasta suvel osales 18 noort. Laagrites osalevad noored on peamiselt Euroopast või Rotary EEMA-regioonist, kuid kõige kaugemad osalejad on tulnud lausa Taiwanist. Aastal 2018 piirkond 1420 suvelaagrit ei korraldanud.

Rotex – jätk vahetusprogrammile

Õpilasvahetuses osalenud õpilasi kutsutakse liituma Rotex-tegevusega. Endised vahetusõpilased ehk rotexid aitavad piirkondadeühendust ja piirkondi välismaale minevate vahetusõpilaste juhendamisel ja korraldavad Soome saabuvatele vahetusõpilastele programmi. Rotexid tegutsevad sageli nii õpetajatena suvelaagrites, noorsoovahetuse raames korraldatavatel reisidel (Lapimaa, St. Peterburg ja Eurotour) kui ka saabuvate õpilaste orientatsioonilaagrites. Rotex tegutseb Suomen Rotarypalvelu piirkondadeühenduse noorsoovahetuse alluvuses ja rotexid juhinduvad Rotary poolt kehtestatud reeglitest.

Loe rohkem Rotary noorsoovahetuse kohta Soomes www.rye.fi.

Soovid rohkem teavet, kuidas liituda vahetusprogrammiga, hakata võõrustajapereks või teha rotariaanina vabatahtlikku tööd noorte hüvanguks? Võta ühendust piirkonna 1420 noorsoovahetuskomiteega.

Erik Rosenlew, Helsinki Finlandia Hall
Mobile +358-405256030
E-mail: erik.rosenlew(at)gmail.com