Rotary International President Shekhar Mehta, 3.8.2021

Tervetuloa uuteen rotaryvuoteen, jonka aikana teitä pyydetään muuttamaan maailmaa palvelemalla ja toteuttamaan suuria unelmia. Teillä on palava halu saavuttaa suuria asioita, ja juuri se auttaa meitä kasvamaan ja tekemään entistä enemmän.Hyvät muutoksentekijät

Rotaryn toimintasuunnitelma eli strateginen tiekarttamme ohjaa meitä oikeaan suuntaan ja vahvistaa meitä tulevaisuutta varten. Keskitymme neljään strategiseen tavoitteeseen: vaikuttavuuden lisäämiseen, yhä useamman tavoittamiseen, osallistujien sitouttamiseen ja sopeutumiskykymme vahvistamiseen. Tänä vuonna minulla on kunnia edistää näitä painopistealueita visiojohtamisen avulla ja toteuttamalla useita hankkeita, jotka uskoakseni johtavat positiiviseen kasvuun rotaryvuoden 2021–22 aikana ja sen jälkeenkin.

Yhä useamman tavoittaminen Each One, Bring One (Jokainen jäsen: tuo yksi uusi jäsen) -ohjelman avulla 

Rotary on elinvoimainen organisaatio, joka on laajentunut yli 200 maahan ja maantieteelliselle alueelle ja tehnyt pitkäjänteistä työtä polion hävittämiseksi. Voisimmeko vaikuttaa maailmaan vielä tehokkaammin, jos yhä useampi henkilö toimisi Palvelu itsekkyyden edelle -ajattelutapamme mukaisesti?

Te jäsenet olette Rotaryn suurin voimavara. Viimeisen 20 vuoden aikana Rotaryn jäsenmäärä on kuitenkin polkenut paikallaan. Pyydän teitä kaikkia osallistumaan Each One, Bring One -ohjelmaan ja sitoutumaan siihen, että toivotatte yhden uuden jäsenen tervetulleeksi Rotaryyn tai Rotaractiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä yksittäinen Rotaryn kasvua edistävä toimenpide tekee teistä todellisia muutoksentekijöitä, sillä te voitte auttaa Rotarya saavuttamaan 12 kuukaudessa enemmän kuin mitä olemme saavuttaneet viimeisen 20 vuoden aikana. Nämä jäsenet on tietysti myös sitoutettava toimintaan ja pidettävä jäseninä jatkossakin. Rotaryn kasvun kannalta jäsenten sitouttaminen on yhtä tärkeää kuin uusien jäsenten hankkiminenkin.

Samalla kun toivotamme uusia jäseniä tervetulleiksi, meidän on varmistettava, että monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat osa kaikkea rotarytoimintaa. Jokaisen Rotaryn kanssa toimivan henkilön – olipa kyseessä jäsen, yhteistyökumppani tai osallistuja – on koettava, että häntä arvostetaan ja kunnioitetaan ja että hän on tervetullut mukaan toimintaan. Rotary voi kasvaa ja saavuttaa tavoitteensa vain, jos hyväksymme maailman monimuotoisuuden kokonaisuudessaan.

Olen erittäin iloinen siitä, että Rotaractin jäsenmäärä kasvaa edelleen. Tänä vuonna toteutamme uusia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vahvistaa ja edistää Rotaractia Rotaryn erityisenä jäsenyysmuotona. Haluan kannustaa rotary- ja rotaract-klubeja löytämään uusia tapoja keskinäiseen yhteistyöhön, esimerkiksi luomalla mentorointiohjelmia tai tekemällä yhteistyötä klubialoitteessa tai piirikohtaisessa tai globaalissa avustustoiminnassa. Voimme saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä!

Palvele – muutat maailmaa 

Palvelu Rotaryssa on minulle itselleni sydämenasia, ja siksi haluan meidän kaikkien tuovan Rotaryn hyvää työtä esiin järjestämällä Rotaryn palvelupäiviä. Kutsukaa jäseniä, naapuriklubeja, paikallisia kansalaisjärjestöjä, alumneja, ystäviä, perheenjäseniä, sukulaisia ja suurta yleisöä osallistumaan yhteisöpalvelutapahtumaan. Meillä rotareilla on palava halu tehdä hyvää – juhlistakaamme sitä Rotaryn palvelupäivillä!

Kun klubinne päättää tämän vuoden tukikohteista, pyydän teitä harkitsemaan projekteja, jotka keskittyvät tyttöjen voimaannuttamiseen ja tasa-arvon edistämiseen. Olipa kyse globaalista avustusprojektista tai paikallisesta, klubin tukemasta ohjelmasta, meillä kaikilla on mahdollisuus edistää tärkeää, maailmanlaajuista työtä, jonka tavoitteena on lisätä tyttöjen koulutusta, parantaa hygieniaa ja taistella sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja epätasa-arvoa vastaan. Tytöt ovat tasavertaisia toimijoita kaikkialla maailmassa, ja heillä tulisi olla yhtäläiset oikeudet.

Meidän on myös jaettava muille tietoa Rotaryn tekemästä upeasta työstä. Jokainen teistä on Rotaryn brändilähettiläs. Hyödyntäkää siis sosiaalista mediaa, paikallista mediaa ja klubien verkkosivustoja ja kertokaa paikallisyhteisöille – ja koko maailmalle – rotarien aktiivisesta toiminnasta.

Vaikuttavuuden lisääminen

Hyvät ystävät, te olette sitkeitä ja teette hienoa työtä taistellessanne COVID-19-tautia vastaan. Pandemian alussa sopeuduimme tilanteeseen nopeasti auttaaksemme paikallisyhteisöjä, ja olemme sitoutuneita tähän toimintaan aina pandemian loppuun saakka. Tehkäämme työtä sen varmistamiseksi, että rokotteita on saatavilla oikeudenmukaisesti kaikkialla maailmassa ja että ihmiset saavat rokotteen niin pian kuin mahdollista.

Olemme hiljattain myöntäneet ensimmäisen 2 miljoonan dollarin Programs of Scale -avustuksen Malaria-Free Zambia -ohjelmalle. Seuraava Programs of Scale -avustuksen saaja nimetään tänä vuonna. Tämä avustus, ponnistelumme polion hävittämiseksi ja taistelumme COVID-19-tautia vastaan ovat esimerkkejä siitä, miten Rotary vastaa merkittäviin tarpeisiin laajassa mittakaavassa. Näiden ohjelmien avulla voimme osoittaa rotarytoiminnan mitattavan ja kestävän vaikutuksen.

Meillä on paljon odotettavaa tältä vuodelta, ja yhdessä voimme saada paljon aikaiseksi. Mikään ei ole mahdotonta rotareille ja rotaractoreille!

Minulla on suuri kunnia kulkea tämä matka kanssanne.

Ystävällisin terveisin

Shekhar Mehta, Rotary Internationalin kauden 2021–22 presidentti

 

Sitoudu monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon

Tutustu erilaisiin tapoihin, joiden avulla klubisi voi tehdä Rotarysta entistä osallistavamman ja tulevaisuuteen suuntautuneemman organisaation.

Each One, Bring One (Jokainen jäsen: tuo yksi uusi jäsen)

Sitoudu houkuttelemaan yksi ystävä, naapuri tai työtoveri Rotaryn jäseneksi. Näiden materiaalien avulla voit jakaa tietoa siitä, miksi Rotaryn jäseneksi kannattaa liittyä.

Palvele – muutat maailmaa

Jaa halumme tehdä hyvää järjestämällä Rotaryn palvelupäivä omassa yhteisössäsi.

Toimi brändilähettiläänä!

Lataa MyRotaryn Brand Centeristä (Brändikeskuksesta) materiaaleja, joiden avulla voit markkinoida klubin jäsenten aktiivista toimintaa.

Translate »