Joka vuosi Rotary myöntää jopa 130 täysin rahoitettua apurahaa omistautuneille johtajille ympäri maailmaa opiskelemaan yhdessä
rauhankeskuksistamme.Akateemisen koulutuksen, harjoittelun ja maailmanlaajuisten verkostoitumismahdollisuuksien avulla Rotaryn rauhankeskusten ohjelma
kehittää rauhan- ja kehitysammattilaisten kykyä tulla tehokkaiksi rauhan välittäjiksi. Apurahat kattavat lukukausimaksut ja palkkiot, huoneet ja ruokailut,
edestakaiset kuljetukset sekä harjoittelu- ja kenttäopintokulut.

Sen jälkeen kun ohjelma aloitettiin vuonna 2002, Rotaryn rauhankeskukset ovat kouluttaneet yli 1 700
stipendiaattia, jotka työskentelevät nyt yli 140 maassa. Monet toimivat eri maiden hallitusten
organisaatioissa johtajina, kansalaisjärjestöissä; koulutus- ja tutkimuslaitoksissa; rauhanturva- ja
lainvalvontavirastoissa ja kansainväliset järjestöissä, kuten Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailmanpankki.
Rotary Peace Fellowship on tarkoitettu johtajille, joilla on työkokemusta rauhan ja kehityksen parissa.
Jäsenet ovat sitoutuneet yhteisölliseen ja kansainväliseen palveluun sekä rauhan tavoittelemiseen.
Rotarysäätiö myöntää vuosittain jopa 50 apurahaa maisterintutkintoon ja jopa 80 stipendiopintoihin
huippuyliopistoissa

Translate »