Maailma tuntuu juuri nyt erityisen epävarmalta. Venäjän uhittelu, Isisin vallan uusi kasvu ja Talibanin hallitsema Afganistan ovat yksittäisiä esimerkkejä jännitteisestä tilanteesta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyjin) jäsenmaat kokoontuivat tammikuussa Itävallassa. Kokouksessa puheenjohtajamaa Puolan ulkoministeri Zbigniew Rau totesi, että sodan uhka on Etyjin alueella nyt korkeampi kuin kertaakaan viimeiseen 30 vuoteen.

Rauhantyö on yksi Rotaryn kärkiteemoista. Konfliktien ratkomisessa oleellista on kohtaaminen. On tärkeää edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä.

Rotarit ovat tukemassa rauhanrakentamista sellaisissa yhteisöissä, jotka ovat jo ajautuneet konfliktiin. Selkkausten syitä voivat olla esimerkiksi köyhyys, eriarvoisuus ja etniset jännitteet.

Koulutuksen tärkeys korostuu myös rauhantyössä. Rotaryn hankkeet tarjoavat kansainvälisiä opintoja rauhan edistämiseen ja konfliktien ratkaisuun.

Piiri 1410:n rauhanstipendiaatti Suvi Aarnio opiskelee parhaillaan Makerere Rotary Peace Centerissä Ugandan Kampalassa.

—Olen tehnyt 15 vuotta työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta ja koonnut satoja rohkeita suomalaisia mukaan muuttamaan maailmaa. Olen opiskellut kehitysmaatutkimuksen maisteriksi, jotta osaisin tehdä tätä työtä paremmin. Nyt suoritan jatko-opintoja rauhan ja konfliktinratkaisun saralla, sillä ilman rauhaa ei ole kestävää kehitystä, Aarnio kirjoittaa blogissaan.

Suvi Aarnion kokemuksia Ugandassa opiskelusta voi seurata:

https://kapua.fi/blogikirjoitus/kampuselamaa/

Lisätietoa rotarien tukemista rauhantyöhön liittyvistä koulutuksista:

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

Lue lisää rauhan edistämisen hankkeista ja periaatteista:

https://rotaryactiongroupforpeace.org

 

TAMMIKUU on ammattipalvelun kuukausi

Rotaryn perustavoitteisiin ja ihanteisiin kuuluu ylläpitää ja kehittää korkeita eettisiä standardeja toiminnassaan ja jokaisen rotarin osaamisen ja ammatin arvostaminen myös mahdollisuutena palvella.

Kuinka voit rotarina toteuttaa nämä ihanteet?

 • Keskustele ammatistasi klubissasi ja opi muiden jäsenten ammateista
 • Käytä taitojasi ja asiantuntemustasi yhteisön palvelemiseksi
 • Harjoita ammattiasi rehellisesti ja innosta muita siihen
 • Käyttäydy eettisesti sanoillasi ja teoillasi
 • Auta nuoria saavuttamaan uratavoitteensa sekä ohjaa ja kannusta muita heidän ammatillisessa kehittymisessään

Harjoittamalla näitä toimintoja herätät ammatillisen palvelun henkiin. Ammatillinen palvelu on Rotaryn ydin ja se toimii perustana, jolla palvelemme yhteisöjämme ympäri maailmaa.

Monipuoliset osaamisalueet ja ammatit

Ottamalla mukaan miehiä ja naisia erilaisista ammateista ja taustoista, Rotary tunnustaa kaikkien taitojen tärkeyden ja ammatit. Elinvoimainen rotaryklubi heijastelee yhteisönsä yrityksiä, organisaatioita ja ammatteja ja se omaksuu monimuotoisuuden näkökulmissaan. Työelämäsi, harrastuksesi ja ammatillinen palvelusi sopivat yhteen. Rotarilla on kaksinkertainen vastuu: edustaa osaamistaan ja ammattiaan klubissaan ja olla esimerkkinä Rotaryn ihanteista omissa toiminnoissaan.

Toimi – Take Action

 Liity Rotarian Action Groupiin ja tue palveluprojekteja ympäri maailmaa: https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups

 • Liity tai perusta Rotary Fellowship, joka liittyy osaamiseesi tai harrastukseesi: https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
 • Tule vapaaehtoiseksi palveluprojektiin ja käytä ammatillisia taitojasi muiden palvelemiseen
 • Jaa asiantuntemuksesi piirisi resurssiverkoston kautta
 • Osallistu ammattiin liittyvään Rotary-ystävyysvaihtoon
 • Kouluta klubin nykyisiä ja uusia jäseniä
 • Keskustele eettisistä pulmista
 • Anna tunnustusta niille, jotka tekevät hyvää
 • Ota nuoria mukaan ja järjestä työpajoja tai ammatillisen kehityksen seminaareja

AMMATILLISET KOULUTUSTIIMIT (Vocational Training Teams = VTT. Aiemmin GSE eli Group Study Exchange teams)

Ammatillinen koulutustiimi (VTT) tarjoaa käytännönläheistä lähestymistapaa ammatilliseen palveluun. VTT-ammattilaisryhmä matkustaa joko oppimaan lisää ammattistaan ​​tai opettamaan paikallisia ammattilaisia ​​jostain tietystä osaamis- tai ammattialasta. VTT auttaa luomaan kestävää muutosta vahvistamalla yksilöiden ja yhteisöjen tietoja ja taitoja ja siten parantamalla heidän palvelemiskykyään. Uuden kulttuurin kokemisen ja globaalien yhteyksien vaalimisen lisäksi ammatilliseen koulutustiimiin osallistuvilla rotareilla on mahdollisuus vaikuttaa vielä pitkään matkansa päätyttyä.

Tiimit voivat saada Rotarysäätiön kautta maailmanlaajuista apurahaa, mikäli ne keskittyvät johonkin Rotaryn kuudesta painopistealueesta ja noudattavat tiettyjä laajuutta, kestävyyttä ja mitattavuutta koskevia erityisohjeita. Rahoitettujen ryhmien tulee koostua vähintään yhdestä rotariryhmän johtajasta, jolla on yleistä rotary-tietoa, johtamistaitoja, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta kohdealueelta; ja vähintään kaksi muuta osallistujaa (rotaria tai ei-rotaria), joilla on kahden vuoden työkokemus painopistealueelta. Lue lisää ja katso täydelliset ohjeet maailmanlaajuisista apurahoista rahoitettaville VTT:ille osoitteessa https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants

Rotareilla on monia mahdollisuuksia palvella Rotaryn ihanteiden mukaisesti tuomalla oma osaamisensa ja innostuksensa maailmanlaajuisen järjestömme toimintaan.

PDG Jaakko Panula

Translate »