Rotarypiirin 1385 Piirirahaston tarkoituksena on Rotaryn toimintaperiaatteiden mukaisesti
avustaa ja tukea alueemme nuorten kansainvälistymistä ja samalla lisätä Rotarytoiminnan
tunnettavuutta. Tätä tarkoitusta rahasto toteuttaa muun muassa jakamalla stipendejä
opiskelijavaihtoon lähteville korkeakouluopiskelijoille. Stipendillä on tarkoitus rahoittaa
opiskelijavaihdossa elämiseen, matkoihin ja opiskeluun liittyviä kuluja.
Rotarypiiriltä 1385 on ollut vuosittain mahdollisuus anoa opiskelijastipendiä ulkomailla
tapahtuvia opintoja varten. Tästä vuodesta alkaen oppilaitokset itse esittävät
piirineuvostolle stipendiehdokkaan, joka edustaa ja ilmentää Rotaryn arvoja kuten
toveruutta, rehellisyyttä, moninaisuutta, palveluhalukkuutta ja johtajuutta.
Stipendit on edelleen tarkoitettu amk- ja yo-opiskelijoille, jotka
– opiskelevat Lapin, Oulun tai Vaasan yliopistossa tai Kainuun, Lapin, Oulun,
Kokkolan, Vaasan tai Seinäjoen amk:ssa,
– tai opiskelevat Tampereen yliopiston Seinäjoen toimipisteessä, Jyväskylän
yliopiston Kokkolan toimipisteessä tai Åbo Akademin Vaasan toimipisteessä.

Hakijan yläikäraja on 28 vuotta ja vaihdon keston tulee olla vähintään yhden lukukauden
(3-6kk), ja se tulee tapahtua lukuvuonna 2024-2025. Stipendin saamisen edellytys on, että
vaihto alkaa vasta hakuajan jälkeen.
Oppilaitoksia on vuoden vaihteessa tiedotettu muuttuneesta käytännöstä. Tieto stipendin
saajasta ja stipendin suuruudesta tiedotetaan sähköpostitse huhtikuun 2024 aikana
ehdokasta esittäneelle oppilaitoksen edustajalle sekä opiskelijalle.

Oppilaitos nimeää opiskelijoistaan hakukriteerit täyttävän opiskelijan ja lähettää
hakulomakkeen 31.3.2024 mennessä stipendivastaava Matti Vähäpassille (0500-
219118) sähköpostilla osoitteeseen mvahapassi@gmail.com

Translate »