Rotary Internationalin (RI) sääntövaltuuskunta (CoL = Council on Legislations)

RI:n säännöstön mukaan RI:n keskeisiä elimiä ovat

  • vuosikokous, kongressi (Convention)
  • sääntövaltuuskunta (COL), joka kokoontuu joka kolmas vuosi
  • RI:n hallitus (Board)
  • RI:n presidentti
  • RI:n sihteeristö

Sääntövaltuuskunta on Rotary Internationalin säännöstöstä päättävä elin, johon kuuluu jokaisesta piiristä yksi piirikokouksen valitsema edustaja. Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka kolmas vuosi Chicagoon uudistamaan Rotaryn säännöt, jokaisella piirillä on yksi äänivaltainen edustaja. Piirien edustajia on kokouksessa noin 530 ja lisäksi RI:n henkilökuntaa hoitamassa kokouksen järjestelyjä. Viimeisin kokous oli huhtikuussa 10.-14.4.2022.

Piirin 1385 COL-edustaja (PDG Jaakko Panula) on laatinut vuosien 2020-23 COL-sivuston, jossa ovat huhtikuussa 2022 äänestetyt ja hyväksytyt sääntömuutokset. 

Nyt 17.10. – 31.10.2022 on äänestettävänä alla olevasta linkistä löytyvät päätöslauselmaehdotukset. Piirin klubit ja rotarit voivat halutessaan kommentoida näitä ehdotuksia piirin COL-edustajalle (Jaakko.Panula@gmail.com), joka äänestää niistä piirin puolesta lokakuun loppuun mennessä.

LINKKI PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUKSIIN on koontisivulla –> https://sites.google.com/rotaryfinland.org/col 

The Council on Resolutions meets online each year. Representatives from all of Rotary’s districts vote on resolutions proposed by clubs, districts, the RI Board of Directors, and the General Council or Conference of RIBI, as well as urgent enactments proposed by the RI Board. The RI Board will consider all resolutions that the Council adopts. Adopted urgent enactments amend Rotary’s constitutional documents.

Käännetty: Päätösneuvosto kokoontuu vuosittain verkossa. Kaikkien Rotaryn piirien edustajat äänestävät klubien, piirien, RI:n hallituksen ja RIBI:n yleisneuvoston tai konferenssin ehdottamista päätöksistä sekä RI:n hallituksen ehdottamista kiireellisistä säädöksistä. RI:n hallitus käsittelee kaikki neuvoston tekemät päätökset. Hyväksytyt kiireelliset säädökset muuttavat Rotaryn perustuslakia.

 

Rotary.fi/D1385/blog/ajankohtaiset/COL

Mahdolliset piirin 1385 rotarien kommentit, mielipiteet ja ehdotukset voitte meilata piirimme COL-edustajalle: Jaakko.Panula@gmail.com, joka toimii myös Rotary-vyöhykkeemme (Zone 17) Houston 2022 ja Melbourne 2023 Rotary Conventionien promotion team -edustajana.

 

 

 

 

Suomen Rotarypiirien COL-edustajat 2020-23 Prahan Instituutissa vasemmalta: Jaakko Panula (D 1385), Niko Niemi (D 1390), Ari Jussila (D 1430), Kari Kivistö (D 1410), Ilkka Torstila (D 1420).

RI:n MyRotaryn COL-sivu
Translate »