Piirimme alue kattaa kuusi maakuntaa ja yli puolet Suomen pinta-alasta

Rotarypiiri 1385

Rotarypiirimme 1385 on yksi viidestä Suomessa toimivasta piiristä.

Piirin johto

Piiriä johtaa kuvernööri (DG) yhdessä piirineuvoston kanssa apunaan piirineuvosto,  piirikomiteat ja eri alueiden apulaiskuvernöörit (AG:t). Kuvernöörin toimikausi on rotaryvuosi (01.07.-30.06), jonka aikana hän vierailee kaikissa piirin klubeissa.

Kuvernöörin ja rotarypiirin tehtävänä on tukea ja koordinoida alueensa klubien toimintaa ja rotarytoiminnan kehittämistä alueellaan.

Tulevan rotaryvuoden kuvernöörin valitsee nimeämistoimikunta klubien esittämistä ehdokkaista. Valinta vahvistetaan lopullisesti  Rotary Internationalin vuosittain pidettävässä maailman konferenssissa. Kuvernööri toimii piirissään RI:n edustajana.

Piirin nimeämiskomitea valitsee klubien asettamista ehdokkaista sopivimmaksi katsomansa kuvernöörin. Tuleva kuvernööri nimitetään Rotary Internationalin maailmankonferenssissa.

Tapahtumat

Piiri järjestää klubeille vuosittain useita tapahtumia. Tärkeimpiä kaikille rotareille tarkoitettuja yhteisiä tapahtumia ovat syyskauden Piirikokous ja keväällä pidettävä juhlava Piirikonferenssi.

Piiri järjestää myös erilaisia koulutustapahtumia, joista tärkein on alkuvuodesta pidettävä PETS-koulutus tulevan rotaryvuoden klubien presidenteille ja muille klubivirkailijoille.  Lisäksi tarjolla on mm. nuorisovaihdon ja rotarysäätiöasioiden koulutusta sekä RLI eli Rotary Leadership Institute -koulutus.

Piirimme kauden 2020-21 esittelyvideo, joka tarjoaa pieniä välähdyksiä
alueemme upeaasta luonnnosta ja eri paikkakuntien ominaispiirteistä. 

Translate »