Distrikten 1380 och 1400 bildar fr.o.m. 1.7.2020 ett nytt distrikt, D1385.

Donationerna som klubbarna i nuvarande D1380 och D1400 under de tre senaste åren gjort till årsfonden (AF, Annual Fund) returneras till distrikt 1385 på så sätt, att pengarna under de tre första åren öronmärks för klubbarna i de tidigare distrikten 1380 och 1400.

På grund av coronaviruset har ansökningstiden för distriktsstipendier för rotaryåret 2020–2021 förlängts till 15.5.2020.

Ansökningsblanketten för distriktsstipendierna finns på sidan https://rotary.fi/d1380/piirin-aineisto/ => TRF