Intresserad av att bli medlem?

Intresserad av att bli medlem?

Det lönar sig att bli medlem i Rotary om du vill vara med och utveckla din hemort eller bidra till att bygga en bättre värld. Rotary förenar likasinnade, och genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma mer. Som rotarian blir du bekant med påverkarna på din ort, och om du vill öppnas också insyn i det internationella arbetet. Vi är ett globalt nätverk som erbjuder många olika möjligheter.

Tio goda skäl att vara rotarian

Som rotarian kan du

  1. Tjäna och använda dina egna färdigheter
  2. Bilda professionella nätverk
  3. Växa och utvecklas som en människa
  4. Skapa nya vänskapsband
  5. Ta del av kulturell mångfald
  6. Fungera som en god medlem i samhället
  7. Främja global förståelse
  8. Trivas och uppleva nya saker
  9. Ta del av ungdomsutbyte och, om du önskar, ta med en utbyteselev till ditt hem
  10. Ta del av etiska aktiviteter.

Interact– och Rotaract-verksamheten erbjuder möjligheter också för unga att delta.

 

Med Club Finder hittar du närmaste rotaryklubb

Sex distrikt, 300 klubbar. Club Finder söker fram en klubb nära dig och dess kontaktuppgifter.