Två finländska lärare åker den 15 juni till Martti Ahtisaari-skolan i Namibia för att starta ett treårigt projekt. Syftet med projektet är att utveckla lärarnas arbetsrutiner, undervisningsmetoder och användning av läromedel i Namibia och sålunda förbättra undervisningens effektivitet och resultat.

I Namibia arbetar de finländska lärarna tillsammans med de lokala lärarna och stödjer lärarnas undervisningsarbete och den fortsatta utvecklingen. Lärarna utvecklar tillsammans inspirerande lärmiljöer och bearbetar undervisningsmetoder, som lämpar sig för skolan och förhållandena i Namibia. Lärarna stärker också samarbetet med familjerna, så att familjerna bättre kan uppmuntra sina barn till lärande och skolgång. Projektet stödjer särskilt flickornas skolgångs-motivation och flickornas ställning.

Projektet går i praktiken ut på lärarutbyte mellan finländska skolor och Martti Ahtisaari-skolan i Namibias huvudstad Windhoek. Två lärare från Finland reser till Namibia för en sjuveckorsperiod och på motsvarande sätt kommer två lärare från Namibia till Finland för en sjuveckorsperiod. Under tre års tid deltar totalt tolv lärare i utbytesprogrammet, sex från Finland och sex från Namibia.

De första finländska lärarna som åker till Namibia kommer från Kyrkslätt: Specialklasslärare Nina Neuman från Kantvikin koulu  och klasslärare Pirjo Seppälä från Heikkilän koulu. Projektets finländska lärare gör sin arbetsinsats utan arvode, som frivilligt arbete.

Detta unika projekt har planerats av Pasila-Fredriksbergs Rotaryklubb och det genomförs som ett s.k. Global Grant-projekt. Projektet finansieras och stöds av 20 finländska Rotaryklubbar, Windhoek Rotaryklubb samt Rotarystiftelsen. Den totala budgeten är 83 000 euro och projektet genomförs helt med finansiering från Rotaryrörelsen. Sålunda fyller projektet för sin del den lucka som uppstått till följd av de nedskärningar i utvecklingssamarbete som drabbat många organisationer.

Projektet följer också FN:s program för hållbar utveckling, Agenda 2030, vars mål är att bland annat betona utbildningens betydelse.  Utgångspunkten för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför.

Projektet stärker uppfattningen om att Finland har en utmärkt lärarutbildning och ett brett kunnande på utbildningens område.

Ytterligare information, Pasila-Fredriksbergs Rotaryklubb:
Timo Havola: tfn 0400 870 552, Ritva Semi tfn 0407688451
Lärarna: Nina Neuman tfn 0407296630, Pirjo Seppälä tfn 0503513658

https://pasilanrotaryklubi.rotary.fi/piirisivusto/