Ungdomsutbytet

Ungdomsutbytet

Flerdistriktorganisationen för ungdomsutbyte inom Finlands Rotaryservice svarar för Finlands Rotarys ungdomsutbyte till och från Finland. Från våra distrikt reser årligen ett stort antal unga på utbyte och motsvarande antal unga från olika länder kommer till vårt land. Ungdomsutbytet är den mest synliga verksamheten inom våra tjänstegrenar.

För perioden 2019 – 2020 har 6 unga från vårt distrikt ansökt om årsutbyte, 7 har ansökt om sommarutbyte och 2 har sökt till internationella läger. Vid sidan av favoriterna USA, Kanada och Australien har intresset ökat för olika länder i Europa, men också för Latinamerika och Fjärran Östern.

I vårt distrikt ordnas också sommarläger med olika temata. På sommarläger tillbringade ungdomarna tio dagar i Finland. Deltagarna bor i familj under de första dagarna och får bekanta sig med finländskt vardagsliv. Därefter samlas de på temaläger. På detta sätt blir ungdomarna på ett naturligt sätt bekanta med Rotarys internationella anda. På sommaren 2019 ordnades det en PANDA Culture and Nature Summer Camp i Etseri.

Läs mera om ungdomstjänsten och Rotarys ungdomsutbyte

Rotex-verksamheten samlar tidigare årsutbyteselever. Rotexarna hjälper flerdistriktsorganisationerna och distrikten som handledare för de utgående utbyteseleverna och stödpersoner för inkommande utbyteselever. De kan också verka som tutorer på sommarlägren, på resor ordnade inom ungdomsutbytet och på orienteringslägren för inkommande elever. Rotex lyder under flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbyte inom Finlands Rotaryservice och rotexarna följer Rotarys regler.

Ta kontakt

Distrikt 1380 koordinator för ungdomsutbytet
Matias Granvik (Seinäjoki Törnävä)
040 709 5588
mattismr@gmail.com