Vi är en del av det internationella Rotary

Rotary International

Rotary International stöder och leder rotarianer och klubbar när de förverkligar Rotarys målsättningar. Rotary Internationals högsta beslutsfattande organ är årsmötet. Varje klubb har rätt att skicka en officiell representant till mötet och varje rotarian har rätt att delta.

Rotary Internationals frontfigur är presidenten, som växlar varje år.

Rotary Internationals huvudkontor ligger I Evanston, Illinois, nära Chicago. Vid huvudkontoret arbetar ca. 530 personer, ledda av generalsekreteraren.

Rotary International har dessutom sju regionkontor på olika platser runtom i världen. Finländska rotarianer betjänas av kontoret i Zürich, som lyder under Europa- och Afrikakontoret (EAO).

Rotary Foundation

Rotary Foundation (TRF) är en av världens största privata aktörer inom välgörenhet. Stiftelsen placerar sig i topp i jämförelser av transparens och tillförlitlighet.

Rotary Foundation koordinerar och finansierar rotariarnas verksamhet världen över. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och intäkter från placeringar. Dessa kanaliseras till skolningsprojekt och humanitärt hjälparbete.

En viktig sporre är Paul Harris Fellow-utmärkelsen. Rotary Foundation beviljar utmärkelsen för varje donation på 1.000 dollars. PHF-tecknet, som har sitt namn efter Rotarys grundare Paul Harris, har sammanlagt tilldelats över en miljon mänskor världen över.