Interact-klubbarna

Ung glädje i serviceprojekt

Interact-klubbarna är avsedda för unga i åldern 12-18. Klubbarna verkar i samarbete med sin sponsor, en rotaryklubb, och erbjuder unga en möjlighet att utveckliga sina sociala färdigheter och ledaregenskaper. Rotarianerna hjälper dem att komma i kontakt med lokala beslutsfattare och aktörer inom olika områden för att de ska kunna genomföra projekt. Unga lär sig att nätverka lokalt och om de så vill också internationellt.

Unga märker ofta problemen i sitt närsamhälle tydligare än vuxna och är snabba att se utvecklingsprojekt som behöver stöd. Sinsemellan diskuterar de hur de skulle kunna påverka och tillsammans med rotarianerna eller med stöd av dessa kan de sedan arbeta för att få till stånd en förändring.

Interact-verksamheten började år 1962 i USA. Finlands och Nordens första Interact-klubb grundades i Somero år 1963. Interact-klubbarna är nu över 20 000 i antal, de finns i 160 länder jorden runt och har inemot 670 000 medlemmar. Interact är ett utmärkt verktyg för att redan som tonåring skapa sig ett nätverk med andra unga aktivister i andra länder.