Basuppgifterna om distrikten och distriktsguvernörerna 2019-2020 med kontaktuppgifter finns på våra sidor på adressen

https://rotary.fi/sv/vad-ar-rotary/organisation/distrikt/

Rotarydistrikten kommer åt att uppdatera sina förnyade sidor från och med hösten 2019. Tidtabellen preciseras senare.

Under övergångsperioden finns uppgifterna om distrikten och länken till distriktens klubbsidor på våra arkivsidor:

Distrikt 1380 (Österbotten)
https://d1380.rotary.fi/piirisivusto

Distrikt 1390 (Mellersta Finland)
https://piiri1390.rotary.fi/piirisivusto

Distrikt 1400 (Norra Finland)
https://d1400.rotary.fi/piirisivusto

Distrikt 1410 (Västra Finland)
http://www.rotary1410.fi

Distrikt 1420 (Södra Finland + Estland)
https://d1420.rotary.fi/piirisivusto

Distrikt 1430 (Östra Finland)
http://www.rotarypiiri1430.fi