Samarbete

ShelterBox Finland – tillfälliga hem på katastrofområden

Rotarianerna i Storbritannien grundade år 2000 ShelterBox-föreningen. I Finland koordineras verksamheten av ShelterBox Finland som ser till att människor som har råkat ut för naturkatastrofer och humanitära kriser runtom i världen får hjälp. Vårt distrikt stöder ShelterBox-verksamheten. Vi har även anskaffat ett ShelterBox-tält med utrustning som distriktets klubbar fritt kan använda i sina PR-evenemang. Vi inspirerar också andra distrikt till att donera tält för att hjälpa katastrofoffer.

Ta gärna kontakt med medlemmarna i distriktets ShelterBox-team.

Läs mera om ShelterBox

Ta kontakt:

Hannu Kuokkanen
hannupk.kuokkanen (at) gmail.com

Kent Ekman
kent.ekman(at)kensoft.fi

Ulla-Maj Jern
umjern (at)hotmail.com