Rotary Fellowships –  Rotarys vänskapsnätverk

Rotary Fellowships (Rotary vänskapsnätverk) är ett nätverk av privata rotarianer eller grupper, som förenar klubbmedlemmar på olika håll i världen kring en gemensam hobby, ett yrke eller annat intresse. Grupperna som samlas kring olika temata är nu över 60 stycken. Ämnena kan vara t.ex. radioamatörer, fågelskådning, schack, caravanare, matlagning, cykling, esperanto, fiske, golf, tennis, jazz, maraton, fotografering, dykning, skidåkning och segling.

Det är också möjligt att bilda nya grupper kring ett tema man väljer, bara man lyckas samla medlemmar från minst tre olika länder. (rotaryfellowships@rotary.org)

I grupperna kan man skapa sig nya kontakter och fördjupa sitt kunnande om sitt ämnesområde. Grupperna ordnar träffar, tävlingar och resor, och de flesta grupper har sina egna nyhetsbrev. Kunskapen och kontakterna utvecklas på många olika sätt, beroende på gruppens intresseområde. Varje grupp har egna hemsidor.

Bifogat en förteckning över Rotary Fellowship-grupperna och man kan gå med via deras nätsidor.

Mera information