Situationen inom ungdomsutbytet   

01.04.2020

 

Coronapandemin har under de senaste två månaderna totalt ändrat på Rotarys ungdomsutbytesarbete. Pandemin har fått en mera omfattande utbredning än vad som kunde förutspås och det har skett med oväntad snabbhet.

Behandlingen av de ansökningar som kommit in till utbytesprogrammen har fortsatt kontinuerligt, liksom fastställandet av utbytesplatser. Samtidigt har vi jobbat hårt för att klarlägga situationen för de finländska studerande som finns utomlands (OB-eleverna) och de utländska som finns i Finland (IB-eleverna): bör utbytet fortsätta eller avbrytas?

Flerdistriktets linjedragning är densamma som RI gjort: beslutet om att avbryta utbytet tas av eleven själv och de egna föräldrarna. En del distrikt i USA, Kanada, Japan och Australien har dock beslutat att kalla hem sina elever och samtidigt sänt hem alla utländska elever som funnits i distrikten. I Frankrike och Italien har man rekommenderat att eleverna återvänder hem.

Flerdistriktets korrespondenter har varit i kontakt med varje elev både i utlandet och i Finland. De har frågat om situationen och om elevernas möjligheter och lust att fortsätta utbytet. Av de 120 finländska OB-eleverna har ca. 40 återvänt, främst från europeiska länder. Däremot har enbart ca. 20 IB-elever återvänt till sina hemländer. Vi har också kunnat konsultera MD Jarmo Heinäaho om virussituationen och frågor i anslutning till säkerheten under resor.

På grund av pandemin har vi varit tvungna att inhibera skolningen för utresande elever och deras föräldrar. Vi kommer att distribuera utbildningsmaterialet digitalt och vi kommer att ordna motsvarande tillfällen distriktsvis så snart som rörelse- och mötes-begränsningarna tillåter.

Sommar- och lägerutbytet och de läger som ordnas i Finland kommer vi troligen att inhibera denna sommar.

Under april månad kommer det att bli klart hur det blir med årsutbytet. Diskussioner om olika alternativ för med olika destinationer. Starten på årsutbytet skulle kunna flyttas till oktober eller till och med januari. Det mest beklagliga alternativet vore att helt inhibera utbytet.

Alla ansökningar förblir dock i kraft. När situationen har klarnat kommer vi att vara i kontakt med alla som sökt. Vi kommer att erbjuda möjligheten att åka till alternativa destinationer eller, om sökandena så önskar, skjuta på utbytet med ett år.

Livet fortsätter efter pandemin. Därför bör klubbarna redan nu börja söka efter intresserade utbyteselever till följande år.

Flerdistriktet har varje vecka skickat information till eleverna, deras föräldrar och klubbarnas ungdomsutbytesombud. Informationen finns också på FRS:s sidor under ’aktuellt’ och på ungdomsutbytets sidor www.rye.fi

Flerdistriktets medlemmar, klubbarnas ungdomsutbytesombud och elevernas föräldrar har visat flexibilitet och jobbat hårt för att klarlägga frågor i denna förändrade situation. Ett varmt tack till alla!

Här förverkligas Rotarys princip Service Above Self – Osjälviskt tjänande.

 

Antti Salminen
Ordförande
Finlands Rotaryservice
Flerdistriktet för ungdomsutbyte