Global Grants

Global Grants – globala stipendier

De globala stipendierna finansierar stora internationella humanitära projekt, yrkesutbildningsteamen (Vocational Training Teams) och studiestipendier, som alla leder till hållbara och mätbara resultat inom minst ett av Rotary Foundations tyngdpunktsområden. De deltagande klubbarna stöds med medel från Rotary Foundation och distriktens DDF-medel.

Global Grant-stipendierna är unika i sitt slag i världen. Det finns knappast någon annan organisation som med samma precision kan kanalisera hjälp till människor i nöd på det sätt Rotary Foundation gör med sina Global Grants. Rotaryklubbarnas medlemmar var som helst i världen kan identifiera ett samhälle i behov av hjälp. De söker medel från Rotary Foundation, och rotaryklubbar och -distrikt kan rikta sina insatser till samma mål. Rotary Foundation övervakar hela tiden hur Global Grant-pengarna används. När projektet går framåt slussas de planenligt insamlade medlen via rotarydistriktet till målet.