Guvernören

DG Arja Rantanen

DG Arja Rantanen

Guvernören

Vaasa – Vasa

Arkistot – Arkiv
Mobile +358-50-524 4731
E-mail: arjarantanen24 (at) gmail.com

-deGuvernören

Vasa Rotaryklubb inviterade mig som medlem år 2002. Jag fick genast en möjlighet att delta i ungdomsutbytesverksamheten, först som biträde och sedan som ansvarig. Under mitt presidentår 2010–2011 firade vår klubb sitt 75-årsjubileum. Före guvernörsåret var jag fyra år assisterande guvernör i Vasanejden. 

Jag är filosofie doktor (Nordisk historia, Åbo Akademi). Sedan år 2000 har jag varit direktör på Vasa landsarkiv, nuvarande Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa. För tillfället arbetar jag som forskardoktor vid Jyväskylä universitet. Jag är medlem i ett projekt som undersöker korruption och dålig förvaltning i Sverige och Finland mellan åren 1614-1917. Projektet finansieras av Finlands Akademi.

Min familj består av min man Kimmo och två vuxna barn. Sportliga aktiviteter och föreningsliv fyller en stor del av vår fritid.