Savonlinnan Rotaryklubi ry

Valitse sivu

Illan esitelmöitsijä projektipäällikkö Sami Pirhonen SAMIedu:

digiHOIVA hyvinvointiteknologia

Hankepari koostuu maakuntaliiton(EAKR) rahoittamasta investointihankkeesta (315 931 €) sekä ELY-keskuksen (ESR) rahoittamasta kehittämishankkeesta (155 400 €). Hankkeessa toimii projektipäällikkö, joka toteuttaa hankkeen oppimisympäristön suunnittelun ja toteutuksen sekä laitteiden kilpailutukset ja laitehankinnat itsenäisesti. Toimintamallien laatimiset tai muut tuotokset projektipäällikkö tekee yhteistyössä SAMIedun opiskelijoiden ja henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

digiHOIVA hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, digiHOIVA. Hankkeessa nivoutuu toisiinsa koulutuksien kehittämisen lisäksi ihmisten hyvinvointi ja huolenpito, oman terveyden seuranta, hoitotyö sekä näissä käytettävä hyvinvointi-teknologia. Hankkeessa painotetaan työelämässä sekä terveydenhoidossa lisääntyvää teknologiaosaamista, laitetuntemusta, yleistyvää tekoälyä sekä oppimisympäristön käyttöön liittyvää toimintamallia. HUB-oppimisympäristön käytössä, toiminnassa, ohjeistuksessa ja pedagogiikassa hyödynnetään digitaalisuutta. Oppimisympäristöön laaditaan myös pedagoginen lay-out, joka kattaa kaiken fyysisten laitteiden sijoittelusta aina pedagogiikkaan saakka. Vaikka digiHOIVA HUB-oppimisympäristö on suunnattu pääasiassa sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöksi, mutta sitä hyödynnetään soveltuvin osin kaikissa ammattiopisto SAMIedun tutkinnoissa.

Lisätietoa osoitteesta: https://www.samiedu.fi/digihoiva/

Share This