Raahelaiset Rotaryklubit lahjoittivat 13.10.2023 neljä vesireppua Raahen lukiolle. Reput sisältävät välineitä ja reagensseja vedenlaadun mittaamista varten. Niiden avulla voidaan tutkia lähiympäristön vesistöjen tilaa, muun muassa lämpötilaa, näkösyvyyttä, sisilevätilannetta, sameutta, happipitoisuutta sekä fosfori- ja typpipitoisuutta. Reppujen välineistöä tullaan käyttämään biologian kursseilla. Reput vastaanotti rehtori Heikki Peltoniemi.

Translate »
Share This