Rotarypiirin 1385 kuvernööri Arja Saarento vieraili Pietari Brahen ja Raahen Rotaryklubien vieraana 23.8.2022. Hän kertoi monista piirin meneillään olevista ja tulevista projekteista sekä kauden Rotary International Presidentin Jennifer Jonesin kaudelle 2022-2023 asettamista teemoista.

Kuvassa oikealla kuvernööri Arja Saarento ja vasemmella Pietari Brahen Rotaryklubin presidentti Matti Honkala.Kuva Marja-Leena Korva.

Translate »
Share This