Uusi rotaryvuosi on alkuvaiheessa ja tunnelmat uutena presidenttinä ovatkin positiivisen innostuneet! Jo muutaman viikon kuluttua aloitamme jalkauttamaan toimintasuunnitelmaamme, joka käytiin läpi loppukeväästä klubikokouksissa ja hallituksessa. Kaiken toimintamme tavoitteena on säilyttää klubillemme tunnusomainen aktiivisuus, varmistaa vaihto-oppilastoiminnan jatkuvuus ja samalla kasvaa sekä näkyvyysmielessä että jäsenmäärässä.

RI:n uusi presidentti Mark Maloney linjaa rotaritoiminnan tavoitteeksi “Rotaritoiminta yhdistää maailmaa” (“Rotary connects the world”) vuodelle 2019-2020. Linjauksen tavoitteena on kasvattaa rotaritoimintaa globaalisti, joka tapahtuu paikallisesti mm:

  • Jäsenyyskomitean toiminnalla ja sen toimintaa jatkuvasti kehittämällä
  • Korostamalla klubimme ja Klaukkalan erityispiirteitä ja vahvistamalla niitä osana toimintaamme
  • Ottamalla mukaan perheenjäseniä ja ystäviä klubin toimintaan, vaikka eivät jäseniksi ryhtyisikään
  • Perustamalla erilaisia projekteja ja työryhmiä, sekä kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia kokousmuotoja erilaisine teemoineen.

Tämä näkyy myös Klaukkalan klubin tekemisen asetetuissa tavoitteissa. Komiteatyöskentelyn merkitys on keskeinen tavoitteiden saavuttamisessa, eikä toiminnan kehittäminen saa nojata pelkästään hallituksen ja presidentin aktiivisuuteen ja ajankäyttöön. Projekteja ja kehitystä hallinnoidaan komiteoiden kautta, mutta jalkauttaminen on jokaista jäsentä osallistavaa yhteistä toimintaa. Tärkeimpinä tavoitteina keskitymme ensi sijassa kahteen pääteemaan; varainhankinnan kehittäminen ja jäsenmäärän kasvattaminen. Näihin keskitymme syksyn aikana eri tavoin, ja teemme yhteistyötä myös muiden piirin klubien kanssa. Syyskauden tekeminen onkin vahvasti kiinni näissä teemoissa.

Kevään osalta on teemaksi linjattu ”Tulevaisuuden Suomi; moderni teknologia, turvallinen ja toimiva yhteiskunta”. Tässä viitekehyksessä jatketaan mm mielenkiintoisten maanpuolustus- ja turvallisuusteemojen parissa, mutta tuodaan mukaan myös muita aiheita, jotka nojaavat suomalaiseen osaamiseen ja teknologiaan sekä sen historian. Keväänkin teemojen tarkoitus on olla ulospäin kiinnostava ja ajassa elävä klubi, jotka puolestaan mahdollistavat kasvuamme.

Jatketaan siis tästä elokuussa, perinteinen terassitapaaminen avaa kauden jo 6.8. Syksyn kiistaton kohokohta tulee olemaan klubimme 30-vuotisjuhla lokakuussa, johon on jo keväällä työryhmän puolesta laadittu hieno ohjelma.

Alla kesäinen postikorttikuva, jonka nappasin Ahvenanmaalla Rödhamnin vanhan luotsisaaren kallioilla. Nautitaan näistä heinäkuun keleistä nyt kun lämpöä ja valoa riittää!

Örö, 23.7.2019,
Tom L

Share This