Tiistaina 23.3. kuulimme iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnista. Asiaa valotti jäsenemme Maarit Lind, kehittämispäällikkö THL:stä.

Hän kertoin RAI-välineistöstä, jolla arviointia tehdään. Välineistöä käytetään jo 176 kunnassa ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

RAI-arviointi on järjestelmällinen ja monipuolinen palvelutarpeen arviointiprosessi, joka toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Huolellisesti toteutetusta arvioinnista saadaan ajantasainen kuvaus asiakkaasta, hänen voinnistaan ja elämäntilanteestaan. Tämä luo pohjan tavoitteelliselle ja suunnitelmalliselle hoidolle ja palveluille sekä mahdollistaa myös niiden vaikuttavuuden systemaattisen seurannan.

Katso esitys RAI-esitys2032021 kotisivuille

Share This