Rotarypiirkond 1420 esitlus

Piirkond 1420 tegutseb
Uusimaal ja Eestis

Piirkond 1420 on üks kuuest Soome Rotary piirkonnast, mis kuulub Rotary rahvusvahelisse organisatsiooni. Piirkonda kuulub 47 klubi Lõuna-Soomest ja 21 Eestist. Klubides on kokku üle 2600 liikme (03/2020). Eesti klubides on ligi 600 liiget. Oma lähima Rotary klubi leiad Club Finderi kaudu siit.

Iga Rotary piirkonna eesotsas on kuberner. Piirkonna nimetamiskomitee valib klubide poolt esitatud kandidaatide hulgast kuberneriks sobivaima. Tulevane kuberner määratakse Rotary Internationali maailmakonverentsil. Talle on toeks piikonnanõukogu, komiteed ja piirkonna eri regioonide abikubernerid (AG). Piirkonnakuberner külastab oma ametiaja jooksul kõiki piirkonna klubisid või korraldab klubidele ühiseid koosviibimisi.

Piirkond korraldab klubidele aasta jooksul mitmeid üritusi. Piirkonnakoosolek toimub enamasti sügiseti ja pidulik piirkonnakonverents kevadeti. Klubide tulevastele presidentidele ja klubiametnikele korraldatakse igal aastal koolitusseminar (PETS), milles osalemine on olulise tähtsusega. PETS’i raames toimub ka piirkonna nõupidamine, kus kinnitatakse järgneva aasta piirkonnaametnikud ja eelarve.