Uudenmaan Rotarypiiri 1420 ja Mieli ry ovat käynnistäneet yhteisen nuorten mielenterveyshankkeen. Siinä nuoren suoran tukemisen rinnalla vahvistetaan vanhempien osaamista tukea nuoren hyvinvointia. Perhe on nuorelle keskeinen tuki, ja kun vanhemmilla on keinoja auttaa häntä, ongelmat eivät pääse kehittymään liian pitkälle.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Mieli ry:n ammattilainen. Hanke toteutetaan lahjoitusvaroin. Rotarypiiri 1420 rotaryklubit tiedottavat hankkeesta paikallisesti ja kannustavat osallistumaan lahjoittamalla. Tavoitteena on kerätä 30 000 €, mutta hankkeessa toteutettavat Nuoren mielen ensiapukoulutukset vanhemmille käynnistetään heti elokuussa siihen mennessä kerätyillä varoilla.

MIELI ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia ja tarjota kriisiapua. MIELI ry pyrkii laajentamaan ymmärrystä mielenterveydestä ja levittämään kaikenikäisille tietoa siitä, miten omaa ja muiden mielen hyvinvointia voi arjessa lisätä.

Rotaryn tunnuslause Palvelu itsekkyyden edelle auttaa sen jäseniä palvelutehtävässä. Rotaryklubien ja niiden jäsenten perusajatus on humanitaarinen palvelutyö sekä kotipaikkakunnalla että maailmanlaajuisesti.

Tietoa ja toimintaa

Nuorten mielenterveystyötä tukeva hanke nimettiin Rotarykauden 2023 – 2024 mukaan ”Luomme toivoa maailmaan- hankkeeksi”. Hankkeen isäntäklubina toimii Tikkurilan rotaryklubi ry. Mieli ry:n ja Rotarypiiri 1420 hankkeessa koulutetaan vanhempia ensinnäkin ymmärtämään, mistä on kysymys, kun nuoren mieli järkkyy ja toiseksi toimimaan nuoren mielen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Mieli ry on kehittänyt koulutusohjelman lasten ja nuorten parissa toimiville, kuten vanhemmille, nimeltään Nuoren mielen ensiapu® – Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen. Käytyään 14 -tuntisen koulutuksen vanhempi osaa käyttää omassa perheessä sopivia keinoja ilmaista välittämistä, reflektoida oman vanhemmuuden vaikutusta nuoren mielenterveyteen, vahvistaa nuoren mielenterveyttä, kohdata nuoren arvostavasti ylläpitäen toivoa, tukea nuoren yksilöllisen identiteetin kehittymistä ja toimia avun saamiseksi. Rotareille mahdollistetaan oma Nuoren mielen EA- koulutus.

Klubit voivat kerätä lahjoitusvaroja kahdella eri tavalla:

1) Klubi voi lahjoittaa suoraan Tikkurilan Rotaryklubin tilille. Tikkurilan Rotaryklubi toimii hankkeen isäntäklubina ja tilittää kerran kuukaudessa vastaanottamansa varat edelleen Mieli ry:lle. Tikkurilan Rotaryklubin tehtävänä on seurata keräyksen kokonaistuottoa ja informoida siitä klubeja.

Saaja: Tikkurilan Rotaryklubi ry
Tili: FI26 3131 1001 5328 23 (Handelsbanken)
Viite: 1420401

2) Keräystä voi toteuttaa myös klubien ”ulkopuolella”. Tämän keräystavan mahdollistaa Mieli ry:n

olemassa oleva keräyslupa (Suomen Mielenterveys ry:n rahankeräyslupa RA/2021/1251). Tämä lupa on mainittava aina tämän keräystavan yhteydessä. Esimerkiksi klubin jäsen voisi esittää syntymäpäivälahjatoivomuksen ystävilleen, että nämä tekisivät lahjoituksen Rotarien ja Mieli ry:n yhteiseen nuorten mielenterveyshankkeeseen sen sijaan, että ostaisivat lahjan tai kukkia. Hankkeelle voi hakea myös yhteistyökumppaneita yrityksistä.

Alla Mieli ry:n tili- ja viitenumero, joka on tärkeä laittaa rahojen ohjautumiseksi tälle hankkeelle.
Saaja: Suomen Mielenterveys ry
Tili: FI23 8000 1800 2830 05 (Danske Bank)
Viite: 9234

Lisätietoa:

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä alla oleviin henkilöihin. Mielenterveyshankkeen sisällöstä ja toimintatavasta saa lisätietoa Mieli ry:n Tiinalta ja rotarysisarelta Eijalta.

Mieli ry: Tiina Lumijärvi (Tiina.Lumijarvi@mieli.ry)
Rotaryt: Eija Mattila (eijannelille@gmail.com), Anne Salovaara (anne.salovaara@kolumbus.fi) Teuvo Metsäpelto (teuvo.metsäpelto@kolumbus.fi), Ritva Ohmeroluoma (ritvaohmeroluoma@gmail.com)

Kuva: Noah Buscher / Unsplash