End Polio Now

End Polio Now

Rotarys kampanj för att utrota polio på global nivå startade 1985. Då insjuknade dagligen ca 1 000 personer p.g.a. polioviruset, vilket innebar att ca. 350 000 barn, ofta under 5 år, dog eller förlamades varje år. På 1980-talet fanns polio i 125 länder. Idag finns det bara tre länder där inhemsk polio inte har utrotats: Afghanistan, Nigeria och Pakistan. År 2018 identifierades 31 fall av smitta genom vilt poliovirus. Dessutom identifierades 102 fall av smitta genom vaccinvirus. De sistnämnda är beklagliga, men orsakar inga epidemier. Det vilda polioviruset sprider smitta och att stoppa det viruset är därför en prioritet.

Rotarianernas arbete med att utrota polio upphör först när inte ett enda barn riskerar att insjukna på grund av det vilda polioviruset. Detta har rotarianerna lovat.

Polio har inte heller försvunnit helt i det finländska samhället, eftersom det fortfarande finns människor som förlamades av polio när de var barn. Nya fall har dock inte inträffat i Finland, på grund av de heltäckande vaccinationsprogrammen. Enda riskmomentet är när täckningsgraden för vaccination minskar.

Distriktets klubbar har på olika sätt synliggjort Rotarys arbete för polions avskaffande: sålt End Polio Now-krokusar, varit på plats i köpcentra, ordnat evenemang. En del av klubbarna och rotarianerna stöder Rotarys arbete genom att donera medel till Rotary Foundations poliofond.

Translate »