Rotary Foundation

Rotary Foundation

Rotarianernas och rotaryklubbarnas donationer till välgörenhet kanaliseras genom Rotary Foundation till hjälpbehövande både när och fjärran. Tack vare stiftelsens stipendiemodeller kan rotarianerna hjälpa människor i sin egen näromgivning och också globalt – de kan sätta in hjälpen där nöden och behovet är som störst.

Rotarydistriktets hjälpverksamhet koordineras av Rotary Foundation-kommittén. Kommittén sporras, utbildar och hjälper rotarianer med medelinsamling och hjälpverksamhet i deras distrikt. De centrala bitarna i Rotary Foundations hjälpverksamhet är det årliga förberedandet av distriktsstipendierna, valet av de klubbprojekt som ska stödas och rapporteringen till Rotary Foundation över gjorda betalningar. Utöver processen med distriktstipendierna hjälper kommittén klubbar och rotarianer att samla in medel till poliofonden. Större donationer till gåvofonden och testamenten kräver ofta Rotary Foundation-kommitténs sakkunskap.

Från de donationer som gjorts till Rotary Foundation utdelas också erkännanden till rotarianerna. Den mest kända utmärkelsen är Paul Harris Fellow-medaljen. Distriktets Rotary Foundation-kommitté beställer utmärkelserna från regionkontoret i Zürich.

Informationen om de största internationella projekten – Global Grants-projekten – finns under ”internationella projekt”.

Ta kontakt:

Distriktets Rotary Foundation kommitté

Ordförande
Arja Saarento, Kemi
Mobile +358-40-562 4954
E-mail: arja.saarento@outlook.com

Vice ordförande
Leif Saarela, Seinäjoki 
Mobile +358-500-627 343
E-mail: leif.saarela@satelcom.fi

Translate »