Rotary Youth Leadership Awards

Unga blir etiska ledare ock aktiva medborgare

Inspirerande föredrag, sakkunskap, stöd för personlig utveckling, social verksamhet: allt detta och mer därtill kan Rotarys utbildning inom RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) innebära.

Utbildningen är avsedd för aktiva unga i åldern 14-30, som vill bekanta sig med ledarskap: utveckla sin förmåga att fatta beslut, ta initiativ och samverka interaktivt, samt förmågan att presentera sina synpunkter klart och effektfullt. På RYLA-seminarierna berättar sakkunniga inom olika områden om sina erfarenheter av och tankar om ledarskap. Avsikten med RYLA-utbildningen är att uppmuntra unga till att ta rollen som ledare och skola dem till att bli aktiva medborgare som agerar etiskt.

RYLA-utbildningen ordnas av enskilda klubbar eller flera klubbar tillsammans, eller av ett rotarydistrikt. RYLA:s samarbetspartner kan vara en skola eller en annan organisation. Deltagarna utses efter ansökan eller i samråd med samarbetspartnern.

Tveka inte att ta kontakt med rotaryklubbarna i ditt område för att fråga om RYLA-utbildningar där.

Ta kontakt:

Distrikt 1380 RYLA Ordföranden
Jyrki Oksanen (Ilmajoki)
Tel. 0400 100 773
jyrki.oksanen (at) netikka.fi

Translate »