Ungdomsutbytet

Ungdomsutbytet

–Flerdistriktorganisationen för ungdomsutbyte inom Finlands Rotaryservice svarar för Finlands Rotarys ungdomsutbyte till och från Finland. Från våra distrikt reser årligen ett stort antal unga på utbyte och motsvarande antal unga från olika länder kommer till vårt land. Ungdomsutbytet är den mest synliga verksamheten inom våra tjänstegrenar.

I vårt distrikt ordnas också sommarläger med olika temata. På sommarläger tillbringade ungdomarna tio dagar i Finland. Deltagarna bor i familj under de första dagarna och får bekanta sig med finländskt vardagsliv. Därefter samlas de på temaläger. På detta sätt blir ungdomarna på ett naturligt sätt bekanta med Rotarys internationella anda. 

Läs mera om ungdomstjänsten och Rotarys ungdomsutbyte

Rotex-verksamheten samlar tidigare årsutbyteselever. Rotexarna hjälper flerdistriktsorganisationerna och distrikten som handledare för de utgående utbyteseleverna och stödpersoner för inkommande utbyteselever. De kan också verka som tutorer på sommarlägren, på resor ordnade inom ungdomsutbytet och på orienteringslägren för inkommande elever. Rotex lyder under flerdistriktsorganisationen för ungdomsutbyte inom Finlands Rotaryservice och rotexarna följer Rotarys regler.

 

OBS! Ungdomsutbytet 2020-2021

När den svårhanterliga coronapandemin nu fortsätter att breda ut sig har styrelsen för Finlands Rotaryservice fattat beslutet att alla utbytesprogram flyttas fram med ett år.

 De flesta av våra utbytesdestinationer har flyttat fram sina utbyten med ett år. Det mest vägande skälet till vårt beslut är i alla fall omtanken om utbyteselevernas hälsa och säkerhet. Vi stannade för detta svåra beslut, eftersom vi inte kan garantera säkra förhållanden när pandemin fortsätter att breda ut sig.

Vi håller alla ansökningar i kraft för perioden 2021-2022. Vi vet, att alla kanske inte har en möjlighet att resa om ett år, men vi vill erbjuda den möjligheten. Vi förhandlar med våra samarbetspartners om större flexibilitet i åldersgränserna denna enda gång, med tanke på den världsomspännande pandemin. Vi ber dig anmäla per den 31.08.2020 om du vill åka på utbyte följande år eller dra tillbaka din ansökan. Vi betalar tillbaka den administrativa avgiften till den som inte kan flytta utbytet till följande år.

 

Ta kontakt

Ordförande              
Rauno Logrén, Tuira (Oulu)
Mobile +358-400-700 565
E-mail: rauno.logren@mail.suomi.net

Vice Ordförande
Matias Granvik, Törnävä (Seinäjoki)
Mobile +358-40-709 5588
E-mail: mattismr@gmail.com

Translate »