Internationella projekt

Internationella projekt

Globala Rotary är viktigare än någonsin och dess möjligheter att hjälpa är betydande. Rotary Foundation stöder internationella projekt, exempelvis med Global Grant-stipendier.

Alla projekt som stöds med Global Grant-stipendier bör handla om ett eller flera av Rotarys tyngdpunktsområden. Dessa är:

  1. Fredsforskning, konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning
  2. Förebyggande och behandling av sjukdomar
  3. Vatten och sanitet
  4. Mödrars och barns hälsa
  5. Grundläggande utbildning, läs- och skrivkunnighet
  6. Ekonomisk och samhällelig utveckling
  7. Naturskydd

Budgeten för ett Global Grant-finansierat projekt bör vara minimum 30 000 USD. Varje Global Grant bör ha två klubbar eller distrikt som sponsorer: en värdpartner i det land där aktiviteten försiggår, och en internationell partner utanför landet. Med Global Grant-stipendierna stävar Rotary efter mera storskaliga projekt än tidigare, med hållbar effekt och som åstadkommer bestående förändring. Också arbetet för att helt utrota polio är en del av Rotarys internationella verksamhet.

Ta kontakt:

Distriktets Rotary Foundation-kommitté

Ordförande
Arja Saarento, Kemi
Mobile +358-40-562 4954
E-mail: arja.saarento@outlook.com

Vice ordförande
Leif Saarela, Seinäjoki 
Mobile +358-500-627 343
E-mail: leif.saarela@satelcom.fi

Translate »