Rotarydistriktet presenteras

Rotarydistrikt 1385

Rotarydistrikt 1385 är ett av de fem distrikten i Finland.

Distriktet ordnar varje år olika evenemang för klubbarna. Distriktsmötet ordnas vanligen på hösten och den festliga distriktskonferensen på våren. För klubbarnas blivande presidenter och funktionärer ordnas årligen ett skolningsseminarium (PETS) som det är viktigt att delta i.

Varje rotarydistrikt leds av en distriktsguvernör. Till stöd har hen distriktsrådet, distriktskommittéerna och de biträdande guvernörerna för distriktets olika områden. Distriktsguvernören besöker alla klubbar i sitt distrikt under sitt guvernörsår.

Distriktets nomineringskommitté väljer bland de kandidater som klubbarna ställt upp och utser den de anser mest lämpad. Den tillträdande guvernören utses av Rotary Internationals världskonferens.

Translate »