Nordeuropas rotaryzon

Nordeuropas rotaryzon

På global nivå är Rotary uppdelat i 34 zoner (Zone). Finland tillhör den nordeuropeiska rotaryzonen.

Kontoret i Zürich, som lyder under Europa- och Afrikakontoret (EAO), betjänar finländska och estniska rotarianer. Sari Miettinen, som jobbar på kontoret i Zürich, betjänar klubbar och distrikt också på svenska, engelska och tyska.

Zürich kontoret kontaktuppgifter

Translate »