Artikkeli Rotary Norden -lehti, nro 5/2021

Olen usein pohtinut, miten uusi rotari voidaan innostaa aktiivisuuteen ja saada hänet osallistumaan toimintaan.

Auttaa, kun tulokkaalle kerrotaan toiminnan kaikista osa-alueista heti liittymisen jälkeen. Ohjattu, henkilö kohtaisempi lähestyminen rotaryn perusasioihin voi olla ”se juttu”? Kummini kertoi minulle perusteet toiminnasta ja kertoi esimerkein, miksi toimintaan osallistuminen on rotarille kaikkein tärkein asia! Tieto sitouttaa Rotaryyn enemmän ja paremmin. Koen, että piirien koulutustoimikuntien on otettava takaisin vastuu tulokkaiden koulutuksessa.

Rotarytoiminnan tasot ovat rinnakkaisia, kukaan rotari ei ole toisen ylä- tai alapuolella. Yhdessä toiminnasta tehdään se, mitä kaivataan. Klubijäsen on toiminnan ydin, mutta vain osallistuessaan ja tehdessään. Tämä tarkoittaa muuta kuin klubikokouksessa istumista kaverin vieressä, kuunnellen
esitelmää.

Kysynkin, millaista on mielestäsi se rotarytoiminta, jota siinä istuessasi sait aikaiseksi?

Kentällä moititaan, ettei järjestöämme tunneta, eikä sen toiminnasta tiedetä mitään.

Kysynkin, milloin teit itse jotain sen eteen, että lähipiirisi tietää enemmän Rotarystä?

Kannatko Rotary-merkkiä? Oletko miettinyt, kenestä uusi klubijäsen tai pohtinut, minkä projektin klubi voi aloittaa, mihin projektiin klubi voi osallistua? Rotary-järjestö tarjoaa yhteydet joka puolelle kaupunkia, maakuntaa, maata ja maailmaa. Mieti, miten voit niitä käyttää hyödyksi.

RI Presidentti Shektar Mehta’n yksi lausahduksista on ”Each one, bring one”. Toteutuessaan se korjaa jäsentilanteen yhdessä vuodessa, mutta katsotaan keväällä lopputulos.

Meidän on opittava tarjolla olevat uudet klubityypit. Ne ovat yksi parhaista käytettävissä olevista keinoista, mikä tarkoittaa uusien klubien perustamista. Olivat uudet klubit sitten satelliittiklubeja tai ns tavallisia rotaryklubeja, sillä ei ole merkitystä. Ainoa asia, jolla on merkitystä, on uusien klubien perustaminen! Jos vanhat klubit eivät houkuta, perustetaan uusia!

Vyöhykkeemme jäsenyysasioista vastaava Zone 17 Rotary Coordinator (RC) PDG Erik Stenström (Piiri 1410) on luvannut täyttää tarvittavat lomakkeet ja varmistaa, että ne toimitetaan oikeaan osoitteeseen. Toivottavasti piirit palkitsevat tai muilla tavoin kannustavat uusien Rotary-klubien perustamiseen.

Suomen Rotarypalvelu ry – Finlands Rotaryservice rf on kansallinen yhteisö, joka tuottaa piireille piirineuvotteluissa hyväksymät ja vahvistamat palvelut. Suomen Rotaryneuvosto perustettiin jo vuonna 1944 seitsemän klubin yhteistyöelimeksi. Suomen Rotary ry perustettiin vuonna 1969. Yksi sen perustajista oli PRIP Rolf Klärich (1980-1981).

SRP:n kaksi työntekijää auttaa piirejä ja klubeja useissa asioissa, lähes päivittäin. Yhdistyksellä on hallitus, apunaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu pääsihteeri. Tällä hetkellä tointa hoitaa PDG Pentti Aspila, piiristä 1410. Pääsihteerin kausi on 01.07.2021 – 30.06.2024 ja hänet tavoittaa helpoiten s-postilla: secretary.general@rotary.fi.

SRP:n puheenjohtajana toimii edellisen rotaryvuoden hallituksen valitsema varapuheenjohtaja. Edellisenä syksynä valittu varapuheenjohtaja toimii tänä vuonna puheenjohtajana, eli PDG Kauko Salo, piiristä 1430. Puheenjohtajan tavoittaa s-postilla: chair@rotary.fi. Tämän vuoden varapuheenjohtajaksi hallitus on valinnut DG Mikko Lindeman’in, piiristä 1410. Yhdistyskokouksen vahvistaessa, on DG Lindeman SRP:n hallituksen puheenjohtaja 2022-2023.

Rotary International perustettiin 1905. Jäseniä on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa ja yli 200 valtioista löytyy Rotaryklubi. Klubeja on yli 35 500 ja piirejä noin 540.

Evanston’in rakennus on hankittu 1960-luvulla. Nykyisin tiloista on vuokrattu merkittävän osa ulkopuolisille, jotta saadaan vuokratuottoja toiminnan muihin kuluihin. Tämän lisäksi RI toimii kuudessa aluetoimistossa, joista suomalaisia palvelee Zürich-toimisto Sveitsissä. Asioiden hoitamisen helpottamiseksi, siellä on suomen- ja ruotsinkielen taitoinen henkilö (Sari Miettinen).

Vuosittain hankitaan ja menetetään yli 150 000 jäsentä. Kunniajäsen-nimitykset heikentävät numeroita hiukan. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua, eikä hänellä klubissaan ole äänioikeutta.

RI järjestää vuosittain Kansainvälisen konventionin (International Convention), paikasta riippuen siellä on 14 000-43 000 osallistujaa. Tilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1910, jolloin se oli kansallinen. Tilaisuus on merkittävä RI:n varainkeruun kannalta. Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän toimintaan dollareita. Liikevaihto liikkuu kymmenissä miljoonissa. Sen lisäksi kansainvälinen näkyvyys, mitä eivoi rahassa mitata.

Jäsenmaksuista puhutaan paljon, sekä siitä, mitä niillä saa. RI perii klubeilta tänä vuonna 70,00 $+1,00 $/jäsen (jäsen- ja COL-maksu). Ilman RI:n jäsenmaksua, klubi ei ole RI:n jäsen. Jäsenmaksu laskutetaan puolivuosittain RI:n toimesta. Toisin kuin moni luulee, ei jäsenmaksusta mene yhtään dollaria The Rotary Foundation’ille!

Suomen Rotarypalvelu hoitaa piiriyhdistysten maksuliikenteen ja kirjanpidon tilipäätöksineen sekä tuottaa useita hallinnollisia palveluita, muun muassa jäsentietojärjestelmän ja sen ylläpidon, sähköisen matrikkelin, ja perii omista palveluistaan 19,90 €/jäsen. Sopimuksen mukaisesti SRP laskuttaa piirien jäseniltä muun muassa RI:n sääntöjen mukaisen, jo vuonna 1936 perustetun Rotary Norden-lehden (8,00 €/jäsen).

Nuorisovaihdon jäsenmaksu peritään vuosittain (4,10 €/jäsen), samoin Rotary Lääkäripankin (RDBF) omavastuuosuus (2,00 €/jäsen), silloin kun Lääkäripankki on toimintaansa saanut Ulkoministeriöltä hanketukea. Lääkäripankki ei edellisellä hakukierroksella (maaliskuu-2020) saanut Ulkoministeriön tukea, joten tänä vuonna tuota per Capita-maksua ei peritä. Toiminta järjestellään uudelleen, jotta se vastaisi nykyisiin haasteisiin.

Lisäksi SRP perii ja tilittää edelleen Rotarysäätiölle kahden piirin EndPolio-maksut, jotka ovat piiristä riippuen 6,00 € tai 7,00 €/jäsen. Yksi piiri kerää Säätiölle Vuosirahastoon 10,00 €/jäsen. Keräysvaroja klubit voivat käyttää esimerkiksi PHF-tunnustusten hankintaan tai projekteihinsa. SRP:n taloustoimisto laskuttaa myös piirien omiin budjetteihin perustuvat perCapita maksut, eli piirien toimintaan tarvittavat varat (piirien budjettien vaihdellessa), niiden ollessa suuruudeltaan 22,00 € – 33,00 €/jäsen.

Kysykää piirijohdolta miksi ja mihin varat kerätään? Kaikkien Rotaryprojektien taloudellinen tukeminen pohjautuu Rotary-säätiölle tehtyihin lahjoituksiin. Enemmän lahjoituksia, enemmän projekteja. Muistakaa muutamat tunnuslauseet: ”Doing Good in the World”, ”Rotary is Fun” ja “Service Above Ourselves”. Kun perusarvot ovat kaikkien mielissä tiedämme, miksi olemme rotareita!

Toivotan kaikille hyvää alkanutta Rotaryvuotta!

PDG Tommy Wegge
Suomen Rotarypalvelun hallituksen puheenjohtaja 2020-2021

Share This