Kysyn usein mielessäni tuota kysymystä. Onhan nykyinen pohjoismainen hyvinvointi saavuttanut tason, jossa Suomi on onnellisuudella mitattuna maailman kärkisijoilla. Miksi siis rotariorganisaatiota palveluineen enää tarvittaisiin? Toisaalta, paljonko tuosta onnellisuudesta syntyy sosiaalisessa kanssakäymisessä? Hyvinvoivan ihmisen kolme tärkeintä osatekijää ovat: Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi.  Uskon, että nykyisen hyvinvoinnin yksi avaintekijä on sosiaalinen kanssakäyminen. Yksinäisyys ilman säännöllistä sosiaalista kontaktia syö henkistä hyvinvointia ja edelleen passivoittaa ihmistä, jolloin fyysinen aktiivisuus vähenee. Tällainen kierre johtaa masennukseen ja yleiskunnon heikkenemiseen, joka saattaa alttiiksi erilaisille sairauksille.

Suomea luonnehditaan ”yhdistysten luvatuksi maaksi”. Siinäpä lieneekin syy onnellisuuteemme! Itsekin kuulun yhdistyksiin, joista mainittakoon Rotary-yhdistys ja Golfseura. Rotareissa toteutuu kaksi tärkeää hyvinvoinnin perustetta: Yhteisöllisyys ja yhteisöpalvelut. Golfseurassa siihen voidaan lisätä fyysinen toiminta. Tällöin onkin jo peruselementit hyvinvoinnille olemassa. Aktiivinen toiminta yhdistyksissä edistää henkistä hyvinvointia, lisää sosiaalista kanssakäymistä ja auttaa parantamaan työn ja arjen tuloksia.

Rotaritoiminnassa on teemana syksyn aikana ”Toimimme yhdessä”. Teema on kansainvälinen. Mitä se tarkoittaa? Jokainen Rotaryklubi on alueellaan osa ympäröivää yhteisöä. Pyrimme aktivoimaan jäseniämme toimimaan yhdessä alueen asukkaiden ja organisaatioiden kanssa luodaksemme yleistä hyvinvointia ja erityisesti parantamaan nuorten ja heikommassa asemassa olevien menestystä. Yhdessä toimiminen parantaa kaikkien mukana olevien sosiaalista ja henkistä hyvinvointia samalla, kun autamme muita. Siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla!

Suosittelen jokaista tämän lukijaa tutustumaan alueellaan toimiviin yhdistyksiin ja erityisesti Rotaritoimintaan. Parhaiten saat tietoa rotareista verkkosivuilta. Katso sivustoa: rotary.fi/nurmijarviklaukkala

Tavataan yhteisöllisissä merkeissä!

Ilkka Yli-Ojanperä

Share This