Kirkkoherra Ari Tuhkanen. Kuva Ari Niiniviita

Nurmijärven seurakunnan kirkkoherra Ari Tuhkanen kävi tiistain kokouksessa kertomassa meille kirkkovaltuustosta sekä seurakunnan toiminnasta

Nurmijärven seurakunta on Suomen suurin maalaisseurakunta. Henkilömäärä on noin 100 työntekijää, erittäin hyvin koulutettuja. Seurakunnassa jäseniä on noin 29.000 eli noin 65 % kunnan asukkaista.

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä, joiden toimikausi on 4 vuotta. Kirkkovaltuusto päättää isoista linjoista esim. kirkollisverosta, seuraavan vuoden talousarviosta sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksymisestä Kirkkoneuvoston esityksistä.

Kirkkovaltuusto yhteiskuvassa 23.5.2023. Kuva Nurmijärven Seurakunta

Kirkkoherran virkavelvollisuuksiin kuuluu osallistuminen kirkkovaltuuston kokouksiin. Hänellä on kirkkovaltuuston kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen sekä useimpien työntekijöiden valinnat.

Kirkkoneuvosto ensimmäinen kokous 180123. Kuva Nurmijärven Seurakunta

Lähiesihenkilö kokous päättää monista käytännön asioista. Lähiesihenkilöt esim. piirikappalaiset hoitavat oman tiiminsä; useimpien lähiesihenkilöiden esihenkilö on kirkkoherra; myös talousjohtaja on esihenkilö osalle työntekijöistä. Kirkkoherra on seurakunnan hengellinen johtaja ja talousjohtaja vastaa talousjohdosta..

Onnistumissuunnitelma vastaa seurakunnan strategiaa.

Nurmijärvi kuuluu Espoon hiippakuntaan, jota johtaa piispa. Piispa on hiippakunnan hengellinen johtaja sekä ylin virkamies. Piispa on myös hiippakunnan papiston esihenkilö.

Seurakunnan tulot muodostuvat kirkollisverosta ja valtionrahoituksesta – valtionrahoitus on erilaisiin kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin, kuten lakisääteiseen hautaustoimeen.

Uusi kirkkolaki tulee voimaan 1.7.2023 eduskunnan päätöksellä.
Kirkkojärjestyksessä annetaan kirkon opin mukaisia ohjeita seurakunnan elämään ja hallintoon.

Seurakunta tukee nuorisotoimintaa esim. kaikkia Nurmijärven partioita, järjestää iltapäiväkerhoja ja Saapas-toimintaa.

Lue aiheesta lisää Seurakunnan kotisivuilta
https://www.nurmijarvenseurakunta.fi/paatoksenteko

Nurmijärven seurakunta organisaatiokaavio, hallinto

Nurmijärven seurakunnan organisaatiokaavio_henkilöstö_loka2017

Esityksen aikana käytiin vilkasta keskustelua ja esityksen päätteeksi presidentti Timo Lotila kiitti kirkkoherra Tuhkasta mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättäneestä esityksestä.

Share This