Filipe with his fellow exchange students from district 1420

Nurmijärvi-Klaukkalan Rotaryklubi on toiminut Klaukkalassa 31 vuotta. Jäsenemme edustavat eri ammattialoja. Tämän avulla pyrimme saamaan erilaista näkemystä toimintaamme. Toimintaamme voi kuvata ´hyvän tekemiseksi´ ja ajankohtaisten asioiden pohdiskeluksi.

Rotary –järjestö on  1,2 milj. jäsenen yli 200 maassa toimiva kansainvälinen palvelujärjestö ja sillä on painopistealueet: rauhan edistäminen, sairauksien torjunta, puhdas vesi, äitiys- ja lapsiterveys, koulutuksen ja lukutaidon edistäminen,  paikallistalouksien kehittäminen sekä ympäristöstä huolehtiminen. Rotaryjärjestö on yksi YK:n peruskirjan allekirjoittajista. Yksi Rotaryn suurimmista hankkeista on ollut ´End Polio Now´.  Rotary järjestö on käyttänyt resurssejaan polion lopettamiseksi maailmasta ja tilanteen kuvataan olevan hyvin lähellä.

Nurmijärvi-Klaukkalan Rotaryklubin toiminta on paljolti paikkakuntalähtöistä. Klaukkalassa kokoonnumme viikoittain hyvän esitelmän, palveluprojektin, yritysvierailun tms. kiinnostavan teeman puitteissa. Jäsenemme joko asuvat tai käyvät työssä Klaukkalassa taikka Klaukkalan lähellä.

Me keskitymme palvelutoiminnassa nuorisovaihtoon, yhteistyöhön Arkadian lukion kanssa sekä sovittuihin projektimaisiin hankkeisiin. Nuorisovaihdossa olemme järjestäneet toimintamme aikana 22 klaukkalalaiselle lukioikäiselle nuorelle vuosivaihdon opiskeluun ulkomailla. Pitkäkestoisin projektimaisista hankkeista on ollut Rinnekodin vuosittainen avustaminen erilaisin sen asukkaiden tarvitsemin laittein tai medioin.  Vahvuutemme ovat korkeatasoiset esitykset viikkokokouksissa sekä vierailut että tutustumiskäynnit kohteisiin, jonne osaan pääsy on hyvin rajoitettua. Jos olet kiinnostunut tällaisesta toiminnasta, niin olet tervetullut jäseneksi.

Mitä jäsenyys sitten velvoittaa? Toiminnassa asiat hoidetaan yhteisesti ja vapaaehtoisesti. Odotamme tietynlaista aktiviteettiä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi oman ammatti- tai harrastealan esityksiä klubikokouksissa, mahdollisia vierailujen järjestämisiä tai klubin hallinnolliseen toimintaan sekä hankkeisiin osallistumista.

Lisätietoa Rotary –toiminnasta ja jäsenyydestä on saatavissa esimerkiksi klubimme kotisivuilta rotary.fi/nurmijarviklaukkala/

Jos haluat Nurmijärvi-Klaukkalan Rotaryklubin jäseneksi, voit ottaa yhteyttä tuntemaasi klubin jäseneen tai klubin sihteeriin Ilkka Yli-Ojanperään osoitteella: sihteeri@Klaukkalanrotarit.onmicrosoft.com

Klubiesite 2021_kevät_pienennetty

Share This