Itämeri ja sen suojeleminen oli 23.3. klubikokouksen aiheena.

Lyhyessä alustuksessa esiteltiin

  • Itämerta maailman kartalla.
  • mitä on meneillään Itämeren suojelemiseksi?
  • miten Suomen Rotary ry osallistuu Itämeren suojeluun?

Itämeri on ominaisuuksien takia herkkä muutoksille. Rehevöityminen on osittain luonnollinen prosessi, sillä syvänteistä nousee ajoittain ravinteita pintaan. Ihmisen toiminta on kuitenkin aiheuttanut meren entistä suuremman rehevöitymisen. Rehevöityminen johtuu ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin, lisääntyneestä määrästä.

Nurmijärven Klaukkala liittyy Vantaanjoen vesistöön, jonka laskujoki Vantaanjoki laskee Suomenlahden Vanhankaupunginselkään. Alueemme valuma-alueita ovat ainakin Lepsämänjoen ja Luhtajoen valuma-alueet. On tärkeää tunnistaa, että valuma-alueiden kautta oma toimintamme vaikuttaa myös Itämeren tilaan.

Itämeren suojelussa tärkeinä toimijoina nostettiin esille:

Lopuksi pohdimme, mitä klubimme voisi tehdä Itämeren suojelun edistämiseksi. Vesireppu ja sinileväseuranta voisivat olla mahdollista toteuttaa. Teemaa voisi nostaa esille myös omissa tapahtumissamme. Suunnittelu jatkuu…

Haluatko tulla mukaan toimintaamme, lue lisää

Share This