Tiistaina 19.1.2021 Suomen Verkkorotary klubi järjesti rotareille mahdollisuuden tavata Rotary Internationalin presidentti Holger Knaack ”kasvotusten” etäyhteyden avustuksella Berliinissä.

Tapaamiseen osallistui yli 200 rotaria, pääasiassa Suomesta, mutta myös esimerkiksi Virosta, Puolasta ja Brasiliasta. Klaukkalan klubista kokoukseen osallistui ainakin Ari Portugalista käsin.

Osallistujia sieltä täältä

Kokouksen avasi Verkkorotary klubin presidentti Sakari Saksa.

Kokouksen avaaja Sakari Saksa

Outi Milner Verkkorotary klubin varapresidentti moderoi kokouksen ja esitteli sekä toivotti tervetulleeksi Holgerin kokoukseen

Outi Milner toimi moderaattorina

Holger kiitti mahdollisuusesta osallistua

Holger Knaack, RI presidentti

Tässä muutamia kohtia Holgerin puheesta sekä vastauksia hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Holger kertoi liittymisestään rotariin ja kertoi, että varsinkin nuorille rotari luo hyviä mahdollisuuksia. Hänelle nuorisovaihto on lähellä sydäntä.

Jokaisella rotarilla on hyvä mahdollisuus kutsua uusia jäseniä tutustumaan mielenkiintoisiin kokouksiin ja toimintaan.

Kun rotarit joka vuosi vanhenevat heidän on joskus haastavaa houkutella nuoria jäseniä mukaan toimintaan. Rotaract klubit ovat siksi hyviä aloituksia. Diversiteetti on tärkeää myös rotarissa, varsinkin ikä huomoiden.

Klubin pitäisi vuosittain pitää strategia kokous ja päättää miten toimitaan seuraavan 5 vuoden kuluessa. Näin klubin toiminta pidetään pitkäjänteisenä ja esille tuleviin asioihin tulee mietittyä kestävät ratkaisut.

Sosiaalinen epätasa-arvo on yksi haaste myös rotareille. Sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Rotareiden tulee työskennellä tämän ratkaisemiseksi.

4 kysymyksen koe on edelleen erittäin ajankohtainen.

Korona viruksen vastaisen taistelun osalta hän totesi Rotary yrittävän olla apuna vaikka avustamassa rokotuspaikkojen luonnissa tai niiden liikenteenohjauksessa. Polio rokotuksista saatuja menetelmiä ja prosesseja sekä tiloja hyödynnetään esim. Pakistanissa menestyksellisesti. Suomen hän kertoi onnistuneen hyvin koronan vastaisessa taistelussa.

Lopuksi Holger vastaili esitettyihin kysymyksiin:

Miten vaihto-oppilas toiminta saadaan uudelleen käyntiin? Haaste on saada vanhemmat lähettämään lapsiaan toisiin maihin. Meidän pitää kehittää ohjeita viruksen osalta. Tällä hetkellä emme tiedä milloin vaihdot käynnistyvät uudelleen.

Järjestetäänkö tämän vuoden konvetti? Konventti pyritään järjestämään, mutta haasteellista se on.

Miten rotaryn jäsenmäärä kehittyy? Rotaryn jäsenhaasteet määrällisesti ja iällisesti ovat lähinnä pohjois-Amerikassa tai Euroopassa, muualla jäsenmäärä kasvaa. Hän kertoi vierailleensa Intiassa ja tavanneensa paikallisen piirikuvernöörin, esille keskutelussa oli tullut rotaractor toiminta ja piirikuvernööri kertoi Intiassa Chennain kaupungin alueen piirissä olevan nyt noin 24.000 rotaractoria. Joissain maissa rotaractoreiden löytäminen ei siis ole samanlainen haaste kuin vaikka Saksassa.

Onko suunnitelmissa kehittää Rotary yhteisöä klubien ulkupuolella? Rotary alumnissa (esim. entiset jäsenet, vaihto-oppilaat, isäntäperheet, yhteistyökumppanit) on paljon ihmisiä, mutta jostain syystä emme saa heistä jäseniä. Nyt yritämme jotenkin saada tämän verkoston muodostettua ja pysymään kiinni rotarissa. Heidät pitäisi saada pysymään ystävinä.

Miten löytää uusia jäseniä? Klubit ovat jäsenistöltään erilaisia ja siksi myös erilaisia klubeja tarvitaan, jotta erilaisille jäsenille saadaan sopiva klubi tarjolle. Uusien klubien perustamisessa pitää sitten hyödyntää eri muotoja: normaali klubit, satellittiklubit, verkkoklubit, lounasklubit, aamiaisklubit, etc. Uusia malleja halutaan tuoda koko ajan käyttöön.

Miten klubeja voidaan tukea selviytymään korona-ajasta? Tämä aika on ollut todella haasteellista, sillä perinteisesti rotary on ollut kasvotusten kokoontumiseen perustuvaa toimintaa. Osa klubeista on saanut lisää jäseniä, osa on menettänyt jäseniä. Yksi helpoin tapa säilyttää varsinkin iäkkäämpiä jäseniä on tukea heitä teknisten etäohjelmien käytössä.

Mitä Rotary säätiölle kuuluu? Rotary säätiö on menettänyt tulojaan ja toivottavasti klubit, jotka keksivät varainhankinta keinoja, tukevat myös säätiön toimintaa. Rotary järjestöltä on nyt jäämässä noin 11 miljoonaa dollaria budjetoiduista kuluista säästöön esim. matkakuluja, nyt mietitään paljonko noista kuluista voidaan ohjata säätiölle tai klubeille.

Onko Holger tulossa käymään Suomessa? Jos on mahdollista niin mielelläni tulen käymään.

Holger päätti osuutensa toivottamalla osallistujille ”Test negative and stay positive”

Holger Knaack

Sakari Saksa päätti kokouksen.

Arin kokemus tapaamisesta Holgerin kanssa oli erittäin myönteinen, sillä Holger oli rento ja jutteli asioista mieluummin kuin luki valmiiksi kirjoitetun tekstin.

Share This