YLE uutisoi Rotarien kuusien upottamisprojektista Saimaa vesistöön. Voit katsoa uutisen tästä artikkelista.

Saimaa on piirimme rotareiden 2019 käynnistämä yhteinen ympäristöhanke puhtaamman ja paremman vesistön edistämiseksi ja turvaamiseksi. Saimaa-nimi otettiin hankkeen nimeksi sen tunnettuuden takia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tarkkaan ottaen kyseessä on Vuoksen vesistö, joka on Suomen suurin vesistöalue ja sijaitsee pääosin Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä osittain Kymenlaakson maakuntien alueella Itä-Suomessa. Siis sillä alueella, jossa piirimme rotaryklubit sijaitsevat.

Me haluamme säilyttää tämän vesistön vedet alkuperäisinä ja puhtaina yhteistyökumppaniemme kanssa tuleville sukupolville.

Vesistön pääjärvi on Suur-Saimaa, johon kuuluvia järvenselkiä ovat muun muassa Etelä-Saimaa, Pihlajavesi, Haukivesi, Puruvesi, Orivesi ja Pyhäselkä. Vuoksen vesistö alkaa Pohjois-Savon ja Kainuun rajamailta, josta lähtevät Kallaveden reitin lähdereitit Iisalmen reitti ja Nilsiän reitti. Kallavedestä vedet purkautuvat Soisalon saaren kahta puolta Haukiveteen läntisenä Leppävirran reittinä ja itäisenä Heinäveden reittinä. Heinäveden reittiin yhtyy idästä tuleva Juojärven reitti. Tähän vesistöreittiin kuuluvat järvinä muun muassa Kallavesi, Unnukka, Suvasvesi, Juojärvi ja Kermajärvi. Tämä reitti päätyy Haukiveteen.

Vuoksen vesistön toinen pääreitti, Pielisen reitti on idänpuoleinen kahdesta Vuoksen vesistön pohjoisesta vesireitistä. Sen valuma-alueesta huomattava osa sijaitsee Venäjän puolella. Pielinen on reitin keskusjärvi ja se sijaitsee kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan alueella. Reitti purkaa vetensä Pielisjokea pitkin Joensuun kaupungin läpi Pyhäselälle. Suurimmat Pielisen reittiin laskevat joet ovat Koitajoki, Lieksanjoki ja sen sivuhaara Jongunjoki. Valtimon reitin vesistö laskee Kuokkastenjokea pitkin luoteesta Pielisen Kuokkastenjärveen. Pielisen reitti päätyy sekin Haukivedelle.

Vuoksen vesistö laskee Vuoksea pitkin (156 km) Venäjän puolelle Laatokkaan ja sieltä edelleen Nevajokea myöten Itämereen.

Saimaa –hankeemme on osa Itämeren suojelutyötä (Safe the Baltic Sea), jossa on mukana useita valtioita, kaupunkeja ja muita toimijoita.

Saimaa-ympäristöhanke ei ole yksittäinen yhtenäinen toiminta, vaan alueen rotaryklubit toteuttavat omaan toimintaansa ja paikkakuntaansa kulloinkin parhaiten sopivia toimenpiteitä. Pisimpään alueen rotarit ovat toimineet Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) avustamisessa tekemällä rotarien ylläpitämissä havaintopisteissä kesäisin sinilevähavainnointia. Rotarit ovat järjestäneet mm. rantaroskien keräystä, muovien keräystä ja muoviroskahavainnointia. Viime aikoina merkittävään rooliin on noussut lähinnä perusopetuksen vuosiluokille 6-9 suunnatut Vesireppuhankinnat (sisältää perustarvikkeet lähivesien laadun seurantaan) sekä asiantuntijoiden opettajien apuna suoritetut koulutustilaisuudet lähinnä lähivesien eliöstön oppimiseen sekä luonnon merkityksen hahmottamiseen meidän ihmisten elinolosuhteisiin tulevaisuudessa. Tähän jatkona on liitetty joulukuusien upottaminen vesistöihin yhdessä oppilaiden kanssa edellä mainitun oppimistapahtuman jatkoksi. Kuuset toimivat turoina kaloille kudun edistämisessä sekä myös latvuksiin aikanaan kehittyvän mikrobiston ja eliöstön kautta veden parantamisessa. Oppilaille luodaan mahdollisuus jatkoseurantaan mitä latvuksissa tapahtuu ja mitä vaikutusta sillä on vesistöihin. Näitä seuranta- ja jatkoseurantatietoja on tarkoitus myös hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa.

On syytä muistaa, että tähän ympäristöhankkeeseen kuuluvat kaikki luontoa auttavat toimenpiteet vesistöjen ympärillä. Vesistöihinhän vaikuttavat ympäristöalueen tapahtumat kuten metsänkäsittelyt, soiden tilanne, maatalouden toimenpiteet jne.

Mikkelin seudulla Mikkelin, Mikkeli-Naisvuoren ja Ristiinan rotaryklubit ovat järjestäneet alueen koululaisille järvien biologiaan ja vesistöjen hyvinvointiin liittyvää teoria- ja kenttäkoulutusta. Teoriakoulutusta piti SYKElta Kari-Matti Vuori ja hänen johdollaan oppilaat tutustuivat myös järven kasvustoon ja eliöstöön. Yhdessä oppilaat ja rotarit valmistivat turoja kalojen kutupaikoiksi ja biologisiksi puhdistamoiksi. Turot laskettiin järveen ja tulevina vuosina oppilaat pääsevät seuraamaan mitä turoissa ja vesissä on tapahtunut. Kiinnostus ja innostus tällaiseen havainnolliseen toimintaan on oppilailla kova. Ristiinan VPK tarjosi työveneensä miehistöineen kuusten upotukseen. Pääsipä muutama osallistunut kokemaan veneen huippunopeuttakin tyynellä kelillä. Ristiinan VPK:n aluksen hienouksiin kuului viistokaikuluotain, jolla kuuset nähtiin naruineen Saimaan pohjalla. Kuusien löytäminen järvestä myöhempiä tutkimuksia varten ei siten ole mikään ongelma.Oheiset kuvat ovat tästä tapahtumasta (klikkaa kuvaa jos haluat nähdä sen suurempana).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä myös video kuusten upotuksesta 2023.

 

 

 

 

 

 

Translate »