ROTAKIDS

Rotaryklubit ympäri maailmaa järjestävät toimintaa alle 12-vuotiaille lapsille. Toimintaa kutsutaan yleisimmin nimillä Earlyact ja RotaKids.

Lapsille suunnatun toiminnan periaatteina on järjestää lapsille Rotaryn arvojen mukaista toimintaa ja antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä hyvää omassa yhteisössään. Samalla opitaan arvostamaan toisia ihmisiä ja luontoa.

Lapsille suunnatussa toiminnassa toteutuvat Rotaryn perusajatukset: ystävyys, kiusaamisen ehkäiseminen, sosiaaliset suhteet, aktiivinen kansalaisuus, rauha ja kulttuurien moninaisuus, ympäristötyö ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, hyvä elämä.

Toiminta suunnitellaan yhdessä lasten kanssa ja projekteja tehdään heitä kiinnostavista aiheista.

RotaKids koulutusmateriaali 12.3.2024 löytyy täältä.

Kirje aiheesta klubien Presidenteille ja tulevan kauden Presidenteille. Kirje-klubien-Presidenteille-5_2023. Syksyllä järjestettävän Patikkapolku tapahtuman tavoitteena on levittää Rotarytietoutta ja lisätä klubien välistä yhteistyötä. Samalla innostetaan perheitä liikkumaan yhdessä ja toteuttamaan ympäristökasvatusta.

Lisää tietoa RotaKids Patikkapolusta löydät tästä linkistä.

 

Rotakids lukuviikko

Lukuviikko on vuosittainen valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko. Rotaryklubien toivotaan osallistuvan lukuviikkoon järjestämällä esi- ja alakouluikäisille sopivaa, lukivalmiuksia ja lukutaitoa kehittävää ohjelmaa 22.–28.4.2024.

Lukuviikon teema vuonna 2024 on kohtaaminen. Lukukokemusten myötä maailmat kohtaavat, opimme uutta ja ymmärrys, solidaarisuus ja empatia kasvavat. Ihmisten kohtaaminen voi tapahtua niin fyysisessä ympäristössä kuin virtuaalisestikin; esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa,verkossa tai sosiaalisessa mediassa. Tapahtuma voi olla esimerkiksi vaihto-oppilaan vetämä satutunti kirjastossa, lukupiiri koulussa tai vaikka satumummon tai -papan vetämä lukutuokio päiväkodissa.

Tapahtumien suunnitteluun voi hyödyntää saatavilla olevia RotaKids-lukuviikon materiaaleja. Tapahtuman suunnittelua varten löytyy julistepohja, kirjalistoja alakouluikäisille sopivista kirjoista eri kielillä, sekä Kivaa lukemista Kidseille -tehtävä.

Ohessa dokumentteja joita klubit voivat käyttää tämän tapahtuman markkinoinnissa. Nämä dokumentit ovat vapaasti hyödynnettävissä. Huomaa esiteohje ja esite on Powerpoint muotoinen esitepohja josta klubi voi muokata sopivan esitteen omaan käyttöön.

Lue lisää lukuviikosta oheisen linkin kautta.

 

 

Translate »