Piirin ja klubien projekteja

Service above self – Palvelu itsekkyyden edelle

Rotaryklubien jäsenet erilaisine taustoineen tuovat osaamisensa ja näkemyksensä klubin toimintaan. Klubien jäsenillä on kosketuspintaa yhteisönsä tarpeisiin ja he voivat asiantuntemuksellaan tehdä näkyväksi yhteisössään ilmeneviä tarpeita. Piirin 1430 klubeissa onkin toteutettu mitä moninaisempia paikallisia palveluprojekteja. Klubit vahvistavat toimintaansa tekemällä yhteistyötä myös muiden rotaryklubien, järjestöjen ja paikkakunnan muiden toimijoiden ja partnereiden kanssa.

Klubien palvelutyön näkyminen yleisön parissa lisää rotaryklubien tunnettuutta ja vahvistaa samanhenkisten ihmisten halukkuutta tulla mukaan toimintaan.

Piirimme klubien toteutuneita palveluprojekteja esitellään piirin verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi vuosittain piirikonferenssin yhteydessä.

Translate »