Mikkelin seudulla Mikkelin, Mikkeli-Naisvuoren ja Ristiinan rotaryklubit ovat järjestäneet alueen koululaisille järvien biologiaan ja vesistöjen hyvinvointiin liittyvää teoria- ja kenttäkoulutusta. Teoriakoulutusta piti SYKElta Kari-Matti Vuori ja hänen johdollaan oppilaat tutustuivat myös järven kasvustoon ja eliöstöön. Yhdessä oppilaat ja rotarit valmistivat turoja kalojen kutupaikoiksi ja biologisiksi puhdistamoiksi. Turot laskettiin järveen ja tulevina vuosina oppilaat pääsevät seuraamaan mitä turoissa ja vesissä on tapahtunut. Kiinnostus ja innostus tällaiseen havainnolliseen toimintaan on oppilailla kova.

Ristiinan VPK tarjosi työveneensä miehistöineen kuusten upotukseen. Pääsipä muutama osallistunut kokemaan veneen huippunopeuttakin tyynellä kelillä. Ristiinan VPK:n aluksen hienouksiin kuului viistokaikuluotain, jolla kuuset nähtiin naruineen Saimaan pohjalla. Kuusien löytäminen järvestä myöhempiä tutkimuksia varten ei siten ole mikään ongelma.

Translate »