Rotarypiiirmme  koulutusaineistot löytyvät kunkin piirin tapahtuman, PETS, syysseminaari, säätiöseminnaari ym. kohdalta  nettisivujen ajankohtaista osiosta.

Tähän lisäilemme muita uusia koulutusaineistoja -klikkaa. Osassa koulutusaineistoa on videokoulutus ja siihe liittyvät diat. Helpointa on katsoa videoklippi ja kopioida diat omalle koneelle ja tehdä sillä esim.  MY-rotary tunnukset

Miten teen klubilleni logon diaesitys

Miten teen klubilleni uuden logon video

MY-rotary- omat tiedot ja klubien tavoitteiden asetanta video

MY-rotary omat tiedot klubin tavoitteet diaesitys

Miten teen tunnukset My-rotaryyn video

Rotary graafinen ohje tiivistelmä ohje

Sosiaalisen median kanavat lyhyesti ohje

Rotaryn Facebook-viestintä ohje

Share This