Tallinn Reval Rotary klubi pakub vähekindlustatud perede lastele võimalust osaleda põnevas suvelaagris. Laager toimub Eesti Lastekaitse Liidu laagripaigas Remnikul, Peipsi järve kaldal. Projekti eesmärgiks on pakkuda tagasihoidlikes tingimustes elavatele 7-16 -aastastele lastele kaheksa päeva kogemusi, mis parendavad nende heaolu ja arengut.

Suvine aeg võib olla vähekindlustatud peredele raske. Pole enam igapäevast sooja koolitoitu ega kooli poolt pakutavaid aktiviteete. Peredel on väga raske korraldada kõikidele lastele omas vanuserühmas sobivat vabaaja veetmise tegevust. Lastel ei ole sageli ka võimalust veeta aega maal. Neil ei ole õppeaasta alguses teistele mitte midagi põnevat oma suvest rääkida.

Lisaks väljaõppe saanud juhendajatele osalevad laagrelu korralduses ka vabatahtlikud, kes on noortele inspiratsiooniks ja toeks.

Päikeselaagri 5-aastast sünnipäeva tähistati 2018. aastal. Igal aastal osaleb laagris 220 last. Suvelaagri positiivne mõju lastele ja noortele innustavad meid korraldama laagrit igal suvel üha uuesti ja uuesti.

Soovime inspireerida lapsi ja noori nii, et ühel päeval suure leiutaja mälestused algavad sõnadega ”Ehitasin oma esimese roboti Päikeselaagris” või maailmakuulus baleriin lausub intervjuus ”Päikeselaagris jõudsin äratundmisele – tants on minu elu”.

Unistame koos suurelt!